Najnovije vijesti

Sve informacije i obavijesti tvrtke škovacin d.o.o.

Privezišta
Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. u suradnji s Lučkom upravom Šibensko–kninske županije naplaćuje i održava red u lučkom pristaništu tzv. Stara riva (Obala kneza Domagoja). Uz vezove u lučkom pristaništu vrši se i naplata brodova koji su na bovama. U ponudi nautičarima je sanitarni čvor sa tuševima, te se s brodova koji su na bovama prikuplja otad koji se zbrinjava istog dana. kontakt osobe u Luci Rogoznica:   Ante R...
Opširnije
RADOVI NA GROBLJU - postupak izdavanja suglasnosti
Sukladno članku 18. Odluke o grobljima, za izgradnju grobnih uređaja, ili izvođenje bilo kojih drugih građevinskih radova na groblju, korisnik grobnog mjesta dužan je od Uprave groblja – Škovacin d.o.o. ishoditi odobrenje – suglasnost za izvođenje radova, platiti račune za dospjelu godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, te platiti Upravi groblja propisanu naknadu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju.  Postupak izdavanja su...
Opširnije
CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA
Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, po pribavljenom očitovanju načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 218212-02/20-2 od 27. prosinca 2022. godine i sugla...
Opširnije
OBAVIJEST KORISNICIMA JAVNE USLUGE ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
Nastavno na uvođenje novog sustava za automatsko očitavanje pražnjenja spremnika za komunalni otpad, Škovacin d.o.o. Rogoznica obavještava korisnike javne usluge da se kroz mjesec siječanj 2023. godine, uslijed prilagodbe novom sustavu, prilikom evidencije određenog broja pražnjenja spremnika dogodila nenamjerna pogreška. Naime, na pojedinim računima za 01./'23. su naznačena dvostruko evidentirana pražnjenja i radi se o pogrešci u sustavu. Ovim putem trgova...
Opširnije
RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA i RECIKLABILNOG OTPADA ZA 2023. GODINU
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22), ovdje preuzmite Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2023. godinu:   ...
Opširnije
CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA, od svibnja 2019. godine - dvojni prikaz cijena usluga
05. rujna 2022. godine stupa na snagu obveza dvojnog iskazivanja cijena, te tijekom tog razdoblja poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama. Dvojno prikazane cijene Cjenika iz naslova pronađite u članku. Fiksni tečaj konverzije (fixed exchange rate): 1EUR = 7,53450 HRK Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 19. i 35. Zakona o lokal...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP