Najnovije vijesti

Sve informacije i obavijesti tvrtke škovacin d.o.o.

JAVNI POZIV za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila IVECO u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica
Škovacin d.o.o. Rogoznica 11. svibnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila Iveco, u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica. Specifikacije vozila, uvjete natječaja i ostale važne informacije pronađite putem poveznice:   Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila Iveco u vlasništvu Škovacin d.o.o. (pdf)...
Opširnije
Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za 2022. godinu
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i članku 23. stavku 1. točki 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Općine Rogoznica», br. 5/20), dostavljamo vam Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2022. godinu RASPORED ODVOZA 2022...
Opširnije
CJENIK USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI I RIBARNICI
Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), a sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), Uprava društva Škovacin  d.o.o., uz suglasnost Načelnice Općine Rogoznica od 13. svibnja 2019. godine, donosi CJENIK USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI I RIBARNICI....
Opširnije
Tržnica i ribarnica
Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019....
Opširnije
Privezišta
Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. u suradnji s Lučkom upravom Šibensko–kninske županije naplaćuje i održava red u lučkom pristaništu tzv. Stara riva (Obala kneza Domagoja). Uz vezove u lučkom pristaništu vrši se i naplata brodova koji su na bovama. U ponudi nautičarima je sanitarni čvor sa tuševima, te se s brodova koji su na bovama prikuplja otad koji se zbrinjava istog dana. kontakt osobe u Luci Rogoznica:   Ante R...
Opširnije
SLUŽBA ZA KORISNIKE - upiti, dojave, prigovori, izmjene
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), svoje pisane prijedloge upite, zamolbe, prigovore i sl. vezane uz uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada možete dostaviti osobno ili poštom na adresu KP Škovacin d.o.o. Rogoznica, Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica, telefaksom na 022 / 558 427, te na e-mail adresu: k.usluga@skovacin.hrRok za pisani odgovor na prigovor zaprimljen pisanim putem je 15 dana od dana zapr...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP