Rezervirajte parkirališno mjesto

Na javnim parkiralištima mogu se davati na uporabu rezervirana parkirališna mjesta, i to isključivo u ZONI 2, u ulicama Trogirska, Zadarska i Don Ivana Jurčeva. 
 
 
Za rezervirana parkirališna mjesta plaća se naknada. Pravo na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ostvaruju: 
 
- sve fizičke, pravne osobe, iznajmljivači turističkog smještaja koji se nalazi isključivo u ulicama na Otoku, i obrti čije je prebivalište ili sjedište isključivo u ulicama na Otoku (Obala kneza Domagoja, Zagrebačka, Grbina, Barišina, Crkvene skaline, Don Ivana Jurčeva, Rogozničkih branitelja, Sevidska, Ribarska, Splitska, Šibenska, Trogirska, Zadarska, Put Rtića, Dvornička, Račice, Podglavičkih žrtava) u starom dijelu mjesta Rogoznica, uz plaćanje naknade u iznosu od 1.500,00 kuna.
 
Fizičke osobe koje su imale prijavljeno prebivalište na području Općine Rogoznica, odnosno na Otoku (Obala kneza Domagoja, Zagrebačka, Grbina, Barišina, Crkvene skaline, Don Ivana Jurčeva, Rogozničkih branitelja, Sevidska, Ribarska, Splitska, Šibenska, Trogirska, Zadarska, Put Rtića, Dvornička, Račice, Podglavičkih žrtava) neprekidno od 31. prosinca 1997. godine, a što dokazuju uvjerenjem nadležnog državnog tijela, ostvaruju pravo na korištenje rezerviranog parkirališnog mjesta uz plaćanje naknade u iznosu od 1.000,00 kn, za jedno vozilo.
 
Rezervirana parkirališna mjesta odobrava Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, na pisani Zahtjev korisnika na vremenski period od 15.05. do 30.09., odnosno od dana izdavanja Odobrenja do 30.09.
Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i brojem potrebnih parkirališnih mjesta, te predan radi urudžbiranja u Jedinstveni upravni odjel Općine Rogoznica, Obala hrvatske mornarice 17, i dostavljen na znanje Upravi parkirališta, Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica. 
Fizičke osobe koje su imale prijavljeno prebivalište na području Općine Rogoznica, u ulicama Obala kneza Domagoja, Zagrebačka, Grbina, Barišina, Crkvene skaline, Don Ivana Jurčeva, Rogozničkih branitelja, Sevidska, Ribarska, Splitska, Šibenska, Trogirska, Zadarska, Put Rtića, Dvornička, Račice i Podglavičkih žrtava, neprekidno od 31. prosinca 1997. godine, Zahtjevu prilažu uvjerenje nadležnog državnog tijela (Potvrda o prebivalištu.)
Iznimno, izmjenom prometnih okolnosti, Odobrenje iz stavka 2. ovog članka može trajati kraće od navedenog vremenskog perioda, s tim da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto, sukladno mogućnostima u danom vremenu.
Rezervacija parkirališnog mjesta vrijedi od 15.05. do 30.09., odnosno od dana sklapanja Ugovora o najmu do 30.09. iste kalendarske godine.
Na temelju Odobrenja za rezervirano parkirališno mjesto sklapa se Ugovor o najmu, nakon čega Upravitelj parkirališta postavlja mehaničku parkirališnu barijeru na predmetno mjesto. Ugovor o najmu rezerviranog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapaju Korisnik i Upravitelj parkirališta – Škovacin d.o.o.


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP