Parkirališta

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona osigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17, 70/19, 42/20), čl.133. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije", broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj:511-13-01/UP/I-291/19, od 26. travnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br. 03/19).

Navedena Odluka izmijenjena je na sjednici od 17. prosinca 2020. godine  ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br. 8/20)06. svibnja 2022. godine ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br. 4/22)15. srpnja 2022. godine ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 05/22) i 14. ožujka 2023. godine ("Službeni vjesnik Općine Rogoznicabr. 3/23).

Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18, 32/20), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br.  03/19), članka 34. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 06. sjednici od 06. svibnja 2022. godine, donosi ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", br. 4/22) 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA - pdf

 

Opće informacije: U vremenu naplate (15.05. - 30.09.), po postavljanju parkirališne opreme, satne karte mogu se kupiti na automatima za prodaju karata (s uputama), kioscima Tiska te slanjem tekstualne poruke (SMS) na odgovarajući broj zone. Ako usluga korištenja parkirališnog mjesta nije podmirena na vrijeme, plaćanje se regulira izdavanjem višesatne parkirališne karte - VPK. Vrijeme koje vozilo može provesti na naplatnom mjestu bez plaćene usluge korištenja parkirališta je najviše 15 minuta od dolaska na parkiralište. 

Važno je obratiti pozornost na točnost podataka pri m-uplatama. Satne karte važno je pravilno istaknuti ispod vjerobranskog stakla, upravo kako je na istima i naznačeno.
Povlaštene parkirališne karte (PPK) mogu se nabaviti u uredu komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, svakim radnim danom (09-14h i 17-21 h) te subotom (09-14 h).

Svi kupci PPK trebaju priložiti dokumentaciju vozila, te OIB vlasnika vozila.  Molimo korisnike da poštuju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te  da istaknu oznaku pristupačnosti sukladno propisima.         

Na javnim parkiralištima posebno su obilježena mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom koje u vozilu imaju sukladno propisima istaknut važeći znak pristupačnosti iz članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17, 70/19, 42/20) te članka 2. Pravilnika o pristupačnosti (NN broj 78/08), odnosno istovjetni standardizirani model invalidske iskaznice zemalja Europske unije, tzv. Blue Badge, imaju pravo parkirati vozilo na označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom bez plaćanja naknade.

Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom. Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Nije potrebno da osoba s invaliditetom bude vlasnik vozila jer znak pristupačnosti glasi na osobu a ne na vozilo. 

 

            


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP