Zakonski propisi

ZAKON O OTPADU (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09)

ZAKON O GROBLJIMA (NN 19/98, 50/12, 89/17)

ZAKON O POGREBNIČKOJ DJELATNOSTI (NN 36/15, 98/19)

ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (NN 68/18, 110/18, 32/20)

ZAKON O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

ZAKON O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU (NN 60/08)

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA (NN 41/14, 110/15, 14/19)

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

UREDBA O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM (Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 50/17, 84/19 i 14/20 - Rješenje USRH)


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP