Prikupljanje prijevoz i zbrinjavanje otpada

Raspored odvoza | Odluke | Cjenici | Informacije

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA
Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, po pribavljenom očitovanju načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 218212-02/20-2 od 27. prosinca 2022. godine i sugla...
Opširnije
RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA i RECIKLABILNOG OTPADA ZA 2023. GODINU
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22), ovdje preuzmite Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2023. godinu:   ...
Opširnije
Obavijest o odvozu glomaznog itpada
Što sve spada u glomazni komunalni otpad? (pdf) Glomazni otpad odvozi se od 01.10. do 31.05.    ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada naplaćuje ...
Opširnije
Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za 2022. godinu
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i članku 23. stavku 1. točki 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Općine Rogoznica», br. 5/20), dostavljamo vam Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2022. godinu RASPORED ODVOZA 2022...
Opširnije
Obavijest o početku primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, od 01.01.2021. godine
Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. Rogoznica ovim putem obavještava sve korisnike da, počevši od prvog dana 2021. godine, započinje s primjenom novog načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica. Dotad se obračun vrši po aktualnom cjeniku. Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka...
Opširnije
Plaćajte svoje račune bez naknade - isključivo u poslovnicama Hrvatske pošte
Komunalnu uslugu prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada možete platiti bez naknade u svim poslovnicama Hrvatske pošte na području Šibensko-kninske županije - vrijedi samo za plaćanja po originalnim mjesečnim uplatnicama koje ste primili od nas. Hrvatska pošta d.d. poslovnica Rogoznica, Obala kneza Domagoja 140 A, Rogoznica. Radno vrijeme: Ponedjeljak: 8:00-17:00Utorak:         8:00-14:30Srijeda:&...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP