Prikupljanje prijevoz i zbrinjavanje otpada

Raspored odvoza | Odluke | Cjenici | Informacije

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA
Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, po pribavljenom očitovanju načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 218212-02/20-2 od 27. prosinca 2022. godine i sugla...
Opširnije
Obavijest o odvozu glomaznog otpada
Što sve spada u glomazni komunalni otpad? (pdf) Glomazni otpad odvozi se od 01.10. do 31.05.    ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada naplaćuje ...
Opširnije
RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA ZA 2024. GODINU
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i članku 14. stavku 11. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Općine Rogoznica», br. 4/22), dostavljamo vam OBAVIJEST O RASPOREDU PRIKUPLJANJA OTPADA ZA 2024. GODINU. RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 2024. GODINU...
Opširnije
IZVJEŠĆE O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2022. GODINU
Prema objavljenom Izvješću o komunalnom otpadu za 2022. godinu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Općina Rogoznica je postigla stopu odvojenog sakupljanja otpada u okviru javne usluge od 18%, što predstavlja povećanje od 38,5% u odnosu na 2021. godinu. S tim brojkama, nalazimo se na drugom mjestu, gledajući ukupne rezultate u Šibensko-kninskoj županiji. Za naglasiti je kako sinergijom korisnika i Škovacin d.o.o. kao davatelja javne usluge, Op...
Opširnije
IZMJENA RASPOREDA ODVOZA RECIKLAŽNOG OTPADA
  Download pdf Škovacin d.o.o. obavještava sve svoje korisnike, vezano u odvoz reciklažnog otpada, da se kroz mjesec kolovoz smanjuje učestalost odvoza i preuzimanja otpada iz žutih i plavih spremnika, te će se prihvat i odvoz vršiti svaki drugi tjedan. Napominjemo kako je člankom 9. Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju...
Opširnije
RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA i RECIKLABILNOG OTPADA ZA 2023. GODINU
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22), ovdje preuzmite Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2023. godinu:   ...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP