CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, po pribavljenom očitovanju načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 218212-02/20-2 od 27. prosinca 2022. godine i suglasnosti načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 2182-12-02/20-3, od 27. prosinca 2022. godine, u svojstvu Davatelja usluge, donosi


CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE ROGOZNICA

 

Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

OČITOVANJE
o usklađenosti Prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području
općine Rogoznica trgovačkog društva Škovacin d.o.o. Rogoznica sa Zakonom o gospodarenju
otpadom  

 

Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi 


SUGLASNOST
na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području općine Rogoznica  

 

Službeni vijesnik Općine Rogoznica, 4/22
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica

 

Službeni vijesnik Općine Rogoznica, 11/23
Odluka o dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Rogoznica


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP