CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 4/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, po pribavljenom očitovanju načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 218212-02/20-2 od 27. prosinca 2022. godine i suglasnosti načelnice Općine Rogoznica KLASA: 351-05/22-01/3, URBROJ: 2182-12-02/20-3, od 27. prosinca 2022. godine, u svojstvu Davatelja usluge, donosi


CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE ROGOZNICA

 

Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi

OČITOVANJE
o usklađenosti Prijedloga cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području
općine Rogoznica trgovačkog društva Škovacin d.o.o. Rogoznica sa Zakonom o gospodarenju
otpadom  

 

Na temelju članka 77. stavka 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21)
i članka 53. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, broj 2/21), općinska načelnica Općine Rogoznica, donosi 


SUGLASNOST
na Prijedlog Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
na području općine Rogoznica  


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP