Promjena podataka

U slučaju da je na Vašoj nekretnini došlo do promjene vlasništva, a račun za uslugu naslovljen je na prethodnog vlasnika, molimo da nam dostavite Vaš OIB i dokumentaciju (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju) temeljem koje bismo Vas potvrdili kao korisnika naše usluge.

Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08), članak 5. stavak 1. točka 2, te članak 7., komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. obvezuje se da u svojim službenim evidencijama i kod razmjene podataka koristi osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika usluge. Vaš OIB možete dostaviti :

- Putem telefona ili telefaksa na 022 / 558 427
- Elektroničkom poštom na k.usluga@skovacin.hr
- Poštom na adresu Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
- Osobno svakim radnim danom do 15 h

UZ SVE PISANE DOPISE NAVEDITE I ŠIFRU KORISNIKA (prvih pet znamenki poziva na broj odobrenja na nalogu putem kojeg uslugu plaćate), ili PRILOŽITE PRESLIKU JEDNOG OD RAČUNA od KP Škovacin d.o.o. za ovu uslugu.


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP