Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire i kojima raspolaže komunalno poduzeće Škovacin d.o.o., uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, PDF 0,15 MB). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama kojeg potom možete dostaviti:


- na adresu: Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
- na adresu elektroničke pošte: info@skovacin.hr
- osobno u prostorije Škovacina d.o.o.

Obrazac koji nije u potpunosti popunjen neće biti moguće prihvatiti. Za dodatne informacije molimo da nazovete službenika za informiranje na broj telefona 022/558-427.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje PDF (0,64 MB)

Zahtjev za pristup informacijama – obrazac (PDF 0,36 MB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – obrazac (PDF 0,46 MB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac (PDF 0,45 MB)

 Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (PDF 0,96 MB)

Odluka o objavi službenih kontakt podataka službenika za zaštitu osobnih podataka (PDF 0,59 MB)

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka vezano za videonadzor (PDF 0,85 MB)

Izjava o privatnosti (PDF 0,31 MB)

 

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE REKLAMACIJA POTROŠAČA

Sukladno članku 422. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/90, 34/22) i članku 25. Zakona o zaštiti potrošača ("Narodne novine", br. 19/22), Direktor Društva 01.02.2024. godine donosi Odluku o osnivanju povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača - korisnika javnih usluga.
Članovi Povjerenstva su Marina Bumbar - Predsjednik Povjerenstva, Marko Kovačić-Lukić - Zamjenik Predsjednika Povjerenstva, i Vlado Biljarski, predstavnik udruge za zaštitu potrošača Splitski potrošač - član Povjerenstva.

Korisnici se navedenom Povjerenstvu mogu obratiti pisanim putem na adresu:

Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
N/r Marina Bumbar, Predsjednik Povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača

te putem e-maila info@skovacin.hr  


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP