IZMJENA RASPOREDA ODVOZA RECIKLAŽNOG OTPADA

 

Download pdf

Škovacin d.o.o. obavještava sve svoje korisnike, vezano u odvoz reciklažnog otpada, da se kroz mjesec kolovoz smanjuje učestalost odvoza i preuzimanja otpada iz žutih i plavih spremnika, te će se prihvat i odvoz vršiti svaki drugi tjedan.

Napominjemo kako je člankom 9. Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, Davatelj javne usluge dužan je omogućiti korisniku javne usluge primopredaju komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika: 

- miješanog komunalnog otpada najmanje jednom u dva tjedna; 
- biootpada najmanje jednom tjedno; 
- ambalažnog otpada (plastična i metalna ambalaža) najmanje jednom u tijeku obračunskog razdoblja; 
- otpadnog papira i kartona najmanje jednom u tijeku obračunskog razdoblja; 
- ambalažnog stakla najmanje jednom u tijeku obračunskog razdoblja, samo kod korisnika kategorije kućanstvo, potkategorije b. stambene zgrade.

Planirano preuzimanje sa 15.8. (blagdan Velike Gospe) prebacuje na 17.8. za: Zatoglav,Stupin, Čelina, Ždrilo, Podglavica, Prodanica, Mocira, Muljargovi, Krugljica, Supljak, Kobiljak, Jarebinjak, Smokvica, Oglavci, Peleš, Podorljak, Taraševi, Babićeva Doca, Mišini, Milinkovica, Mahala, Sapina Doca, Gakovi, Palasova Kotelja, Ložnice, Dvornica, Čikarina Draga, Modrić, Salića Kosa, Bučinovi, Kraljevići, Sićenica, Zaselo, Kanica, Oštrička Luka, Kalebova Luka, Uvala Luka, Ražanj, Ljoljinica, Mezaroca, Stivašnica, Varoš, Očeva Luka, Ploča.

Ovim putem Škovacin d.o.o. želi uputiti ispriku korisnicima kojima u drugoj polovici srpnja reciklažni otpad nije preuzet po rasporedu, te ljubazno molimo za razumijevanje. Zbog novonastalih situacija u kojima su naši djelatnici na terenu prošli ozljede na radu ili su opravdano odsutni iz zdravstvenih razloga, prisiljeni smo reducirati odvoz korisnog otpada.

_________________________

CHANGE OF RECYCLING WASTE PICKUP SCHEDULE

Škovacin d.o.o. informs all its users, related to the removal of recycling waste, that through the month of August, the frequency of removal and collection of waste from yellow and blue containers will be reduced, and acceptance and removal will be done every other week.

Please note that according to Article 9 of the Decision on the method of providing the public municipal waste collection service in the Rogoznica Municipality, the public service provider is obliged to enable the user of the public service to hand over municipal waste at the user's billing point:
- mixed municipal waste at least once every two weeks;
- biowaste at least once a week;
- packaging waste (plastic and metal packaging) at least once during the accounting period;
- waste paper and cardboard at least once during the accounting period;
- packaging glass at least once during the accounting period, only for users of the household category, subcategory b. residential buildings.

Planned download from 15.8. (Feast of the Assumption) is moved to August 17. for:
Zatoglav,Stupin, Čelina, Ždrilo, Podglavica, Prodanica, Mocira, Muljargovi, Krugljica, Supljak, Kobiljak, Jarebinjak, Smokvica, Oglavci, Peleš, Podorljak, Taraševi, Babićeva Doca, Mišini, Milinkovica, Mahala, Sapina Doca, Gakovi, Palasova Kotelja, Ložnice, Dvornica, Čikarina Draga, Modrić, Salića Kosa, Bučinovi, Kraljevići, Sićenica, Zaselo, Kanica, Oštrička Luka, Kalebova Luka, Uvala Luka, Ražanj, Ljoljinica, Mezaroca, Stivašnica, Varoš, Očeva Luka, Ploča.

Hereby Škovacin d.o.o. would like to apologize to users whose recycling waste was not picked up as scheduled in the second half of July, and kindly ask for your understanding. Due to newly created situations in which our employees in the field have suffered injuries at work or are justifiably absent for health reasons, we are forced to reduce the removal of useful waste.

 


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP