Prikupljanje prijevoz i zbrinjavanje otpada

Raspored odvoza | Odluke | Cjenici | Informacije

Glomazni otpad
ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni i/ili zeleni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada i zelenog otpada (granje, raslinje i sl.) naplaćuje se po cijeni od 187,50 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piag...
Opširnije
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i Cjenik
Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017, 84/19), Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 9/09, 5/13, 13/13 –pročišćeni tekst i 2/18) Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 17. sjednici od 30. r...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP