Obavijest o početku primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, od 01.01.2021. godine

Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. Rogoznica ovim putem obavještava sve korisnike da, počevši od prvog dana 2021. godine, započinje s primjenom novog načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica. Dotad se obračun vrši po aktualnom cjeniku.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19, 14/20 - Rješenje USRH), članka 37. Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst, te Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 2/18, 2/20), Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi SUGLASNOST na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

S novim cjenikom i odlukom možete se upoznati klikom na:

Odluka o načinu prikupljanja MKO

 


Cjenik javne usluge prikupljanja MKO
.


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP