Zeleni otoci i mobilno reciklažno

Zeleni otoci, mobilno reciklažno dvorište, spremnici za odlaganje tekstila, kantice za sitni otpad ili bilo koja javna površina nisu namijenjeni za miješani komunalni otpad ni biorazgradivi komunalni otpad, molimo da za tu vrstu otpada koristite isključivo vlastite spremnike za miješani komunalni otpad i kompostere, ako ih imate. U slučaju da još uvijek niste preuzeli spremnik za miješani komunalni otpad, molimo da nam se javite osobno (Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica), mailom (k.usluga@skovacin.hr) ili telefonski (022/558-427), za radnog vremena: ponedjeljak - petak 07.00 - 15.00 h (izuzev državnim praznikom), dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 h.

Molimo da građevni i glomazni otpad ne odlažete na javne površine, već da odgovorno slijedite proceduru odlaganja i javite se u komunalno poduzeće Škovacin d.o.o., za daljnje upute.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05,109/07,125/08 i 36/09), članka 29. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninskežupanije", broj 9/09, 5/13 i 13/13 – pročišćeni tekst te "Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 2/18 i 2/20) i članka 21. točke 3. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", broj 5/20), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 18. sjednici od 17. prosinca 2020. godine, donosi Odluku o postavljanju i lokaciji zelenih otoka na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica", 08/20). 

Odluka o postavljanju i lokaciji zelenih otoka na području Općine Rogoznica

Lokacije zelenih otoka:

1. Obala kneza Domagoja, nasuprot k.b. 1 , Rogoznica, polupodzemni spremnici na početku rive (43°31'29.7"N 15°58'07.4"E),
2. Obala kneza Domagoja bb, Rogoznica  (43°31'39.7"N 15°58'06.0"E),
3. Don Ivana Jurčeva, nasuprot k.b. 20-14, Rogoznica, pored groblja  (43°31'36.9"N 15°58'15.5"E),
4. Don Ivana Jurčeva, Rogoznica, pored novog dječjeg vrtića  (43°31'33.9"N 15°58'15.7"E),
5. Trogirska ulica, Rogoznica, prema Gornjim mulima (43°31'29.1"N 15°58'20.5"E),
6. Zadarska ulica, Rogoznica, prije igrališta i gusterne (43°31'29.2"N 15°58'16.6"E),
7. Miline, Rogoznica, nasuprot k.b. 10 (43°31'58.0"N 15°57'59.4"E),
8. Miline, Rogoznica, nasuprot k.b. 30 (43°31'59.3"N 15°57'54.9"E),
9. Miline, Rogoznica, pored restorana Siesta (43°32'02.1"N 15°57'49.9"E),
10. Miline, Rogoznica, nasuprot k.b. 102 (43°32'01.3"N 15°57'42.3"E),
11. Jadranska ulica, Rogoznica, nasuprot k.b. 39 (43°31'58.4"N 15°58'17.7"E),
12. Jadranska ulica, Rogoznica, nasuprot k.b. 55, između ulica Nova C i Nova I (43°32'00.6"N 15°58'27.4"E),
13. Jadranska ulica, Rogoznica, iza Nove XII (43°32'17.2"N 15°58'30.0"E),
14. Jadranska ulica, u dvorištu Osnovne škole Rogoznica (43°32'21.2"N 15°58'10.1"E),
15. Viška ulica, Rogoznica, nedaleko od k.b. 12 (43°32'01.9"N 15°58'13.0"E),
16. Zečevarska ulica, Rogoznica, nedaleko od k.b. 2, naselje Lozica (43°32'25.0"N 15°57'39.2"E),
17. Zečevarska ulica, Rogoznica, blizu skretanja u ulicu Sapinih Doca  (43°32'05.4"N 15°57'54.5"E),
18. Zečevo Rogozničko, Lozica IV (43°32'31.2"N 15°57'11.4"E),
19. Zečevo Rogozničko, kod stare škole (43°33'05.7"N 15°56'22.4"E),
20. Zečevo Rogozničko, između Rtića i Stare drage (43°32'51.7"N 15°56'48.8"E),
21. Podvornica, Kobiljak (43°32'35.6"N 15°58'16.8"E),
22. Oglavci bb, Oglavci (43°33'36.1"N 15°58'15.8"E),
23. Jarebinjak, na raskrsnici (43°33'10.7"N 15°59'34.7"E),
24. Podglavica bb, Podglavica (43°32'39.3"N 15°59'41.2"E),
25. Čelina III bb, Podglavica, u lučici (43°32'22.9"N 15°59'18.9"E),
26. Zatoglav, na skretanju, na glavnoj prometnici (43°32'01.3"N 15°58'57.9"E),
27. Podorljak bb, Podorljak, uz magistralu, nedaleko od zgrade nekadašnje škole (43°31'49.5"N 16°01'52.9"E),
28. Sapina Doca bb, Sapina Doca, pored nekadašnje Zadruge (43°33'37.1"N 16°01'30.7"E),
29. Dagetini, Ložnice, pored križanja (43°34'23.5"N 16°00'48.9"E),
30. Uvala Luka bb, Zatoglav, pored stare uljare (43°31'04.7"N 15°59'25.8"E),
31. Stivašnica, pored Uvala Stivašnica  30, Ražanj (43°30'08.2"N 15°58'31.8"E),
32. Ražanj bb, Ražanj, pored trgovine Studenac (43°30'35.0"N 15°58'38.7"E),
33. Zaselo – Runcini, Kanica (43°30'29.5"N 16°00'49.4"E),
34. Kanica, ispod Ville Ivan (43°29'52.9"N 16°00'02.8"E),
35. Dvornica bb, Dvornica, pored ambulante (43°30'43.5"N 16°00'32.6"E),
36. Salići Kosa bb, Dvornica (43°30'56.9"N 16°00'51.4"E).
 

Spremnici za odlaganje tekstila nalaze se na dvije lokacije:

1. u ulici Miline, nakon skretanja u Ražnjansku ulicu, i

2. u ulici Miline, blizu restorana Siesta.


Mobilno reciklažno dvorište - Rogoznica

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu - pdf


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP