Najnovije vijesti

Sve informacije i obavijesti tvrtke škovacin d.o.o.

RADOVI NA GROBLJU - postupak izdavanja suglasnosti
Sukladno članku 18. Odluke o grobljima, za izgradnju grobnih uređaja, ili izvođenje bilo kojih drugih građevinskih radova na groblju, korisnik grobnog mjesta dužan je od Uprave groblja – Škovacin d.o.o. ishoditi odobrenje – suglasnost za izvođenje radova, platiti račune za dospjelu godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, te platiti Upravi groblja propisanu naknadu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju.  Postupak izdavanja su...
Opširnije
Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za 2022. godinu
Sukladno članku 83. stavku 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine». br. 84/21) i članku 23. stavku 1. točki 4. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica («Službeni vjesnik Općine Rogoznica», br. 5/20), dostavljamo vam Obavijest o rasporedu sakupljanja otpada za 2022. godinu RASPORED ODVOZA 2022...
Opširnije
CJENIK USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI I RIBARNICI
Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), a sukladno Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), Uprava društva Škovacin  d.o.o., uz suglasnost Načelnice Općine Rogoznica od 13. svibnja 2019. godine, donosi CJENIK USLUGA NA ZELENOJ TRŽNICI I RIBARNICI....
Opširnije
Tržnica i ribarnica
Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019....
Opširnije
SLUŽBA ZA KORISNIKE - upiti, dojave, prigovori, izmjene
Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), svoje pisane prijedloge upite, zamolbe, prigovore i sl. vezane uz uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada možete dostaviti osobno ili poštom na adresu KP Škovacin d.o.o. Rogoznica, Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica, telefaksom na 022 / 558 427, te na e-mail adresu: k.usluga@skovacin.hrRok za pisani odgovor na prigovor zaprimljen pisanim putem je 15 dana od dana zapr...
Opširnije
Obavijest o početku primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, od 01.01.2021. godine
Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. Rogoznica ovim putem obavještava sve korisnike da, počevši od prvog dana 2021. godine, započinje s primjenom novog načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica. Dotad se obračun vrši po aktualnom cjeniku. Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP