RADOVI NA GROBLJU - postupak izdavanja suglasnosti

Sukladno članku 18. Odluke o grobljima, za izgradnju grobnih uređaja, ili izvođenje bilo kojih drugih građevinskih radova na groblju, korisnik grobnog mjesta dužan je od Uprave groblja – Škovacin d.o.o. ishoditi odobrenje – suglasnost za izvođenje radova, platiti račune za dospjelu godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, te platiti Upravi groblja propisanu naknadu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju. 

Postupak izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju je jednostavan. Ukoliko to već nije ranije učinio, podnositelj zahtjeva treba Upravi groblja priložiti potrebnu dokumentaciju za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba nakon čega se izdaje rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i račun za godišnju grobnu naknadu (poč. s 2015. g.). Korisnik koji je ispunio svoje obveze potom ispunjava obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju. Obrazac se može preuzeti putem poveznice u ili ispod teksta, u našem uredu svakim radnim danom do 15 h i na pojedinačno traženje putem elektroničke pošte. Popunjeni obrazac zahtjeva se potom na isti način dostavlja Upravi groblja. Izdavanje suglasnosti plaća se sukladno važećem cjeniku.
Uprava groblja također, temeljem Odluke o pravilima ponašanja na grobljima, nalaže obveze izvođača radova:

 • Izvođenje građevinsko-klesarskih radova je dozvoljeno od 7:00 do 18:00 sati
 • Radovi se moraju obavljati tako da se očuva potpuni red, mir  i dostojanstvo na Groblju
 • Građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju i građevni materijal u što kraćem roku ukloniti s groblja i ispred groblja, te isti odvesti na za to predviđeno mjesto, 
 • Obvezno prekinuti radove u slučaju da se vrši ukop u blizini mjesta izvođenja radova do izvršenja ukopa,
 • U slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
 • Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze, te sredstva prijevoza koje odredi Uprava groblja,
 • Izvoditelji su dužni namjenski koristiti vodu iz vodovoda na groblju, te je ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata,
 • Strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje su navedene u odobrenju i priloženoj skici,
 • Sva okolna mjesta koja su od izvođenja radova uprljana ili oštećena, dovesti u prijašnje stanje,
 • Radove izvršiti u roku određenom odobrenjem,
 • Završetak radova prijaviti Upravi groblja o čemu se sastavlja zapisnik.
 • U slučaju da izvođač radova ne poštuje gore navedene smjernice Uprava groblja izdaje nalog za obustavu radova.

TRAŽENJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU – obrazac (PDF 0,23 MB)

CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA , SUGLASNOST NAČELNICE NA CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA

Izmjene i dopune Cjenika o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga, od 27.07.2023. 

Suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP