CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA, od svibnja 2019. godine - dvojni prikaz cijena usluga

05. rujna 2022. godine stupa na snagu obveza dvojnog iskazivanja cijena, te tijekom tog razdoblja poslovni subjekti i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju iskazati cijenu i druge novčane iskaze vrijednosti i u eurima i u kunama. Dvojno prikazane cijene Cjenika iz naslova pronađite u članku.

Fiksni tečaj konverzije (fixed exchange rate): 1EUR = 7,53450 HRK

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 30. Odluke o grobljima na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), Škovacin  d.o.o. uz suglasnost Načelnice Općine Rogoznica, donosi Cjenik o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga.

CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA - pdf

SUGLASNOST NA CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA - pdf

 

CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA
 
Članak 1.
Ovim cjenikom utvrđuje se visina godišnje grobne naknade koje su propisane Zakonom o grobljima i visina pogrebnih usluga, a način određivanja njihove visine Odlukom o grobljima na području Općine Rogoznica.
 
Članak 2.
Za groblja Rogoznica, Dvornica, Podorljak i Sapina Doca visina godišnje grobne naknade utvrđuje se u sljedećim iznosima:
grobnica tlocrtne površine do 4 m²: 100,00 kuna (13,27 EUR)  bez PDV-a, grobnica tlocrtne površine preko 4 m²: 150,00 kuna (19,91 EUR) bez PDV-a.
 
OSTALE USLUGE
Članak 3.
Za groblja  Rogoznica, Dvornica, Podorljak i Sapina Doca pogrebne usluge utvrđuju se u sljedećim iznosima.
 
Korištenje pogrebnih kolica jednokratno: 50,00 kuna (6,64 EUR) bez PDV-a.
Upotreba hladnjaka dnevno: 100,00 kuna (13,27 EUR) bez PDV-a.
Unos u grobni očevidnik i registar umrlih osoba – paušalno: 32,00 kuna (4,25 EUR) bez PDV-a.
Najam prijenosne kase, jednokratno: 80,00 kuna (10,62 EUR) bez PDV-a.
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu od 08.00 do 14.00 h – paušalno: 50,00 kuna (6,64 EUR) bez PDV-a.
Prihvat pokojnika u mrtvačnicu od 14.00 do 20.00 h – paušalno: 100,00 kuna (13,27 EUR) bez PDV-a.
Prijevoz pokojnika po kilometru: 5,00 kuna (0,66 EUR) bez PDV-a.
Oblačenje pokojnika: 200,00 kuna (26,54 EUR) bez PDV-a.
Ukop po lijesu: 600,00 kuna (79,63 EUR) bez PDV-a.
Iznošenje i prijenos pokojnika iz/od mrtvačnice do grobnice, na groblju u Rogoznici: 200,00 kuna (26,54 EUR) bez PDV-a
Izdavanje suglasnosti za radove na grobljima:
a) izdavanje suglasnosti za cjelokupnu izradu nadgrobnog uređaja (oblaganje grobnice) i nadgrobnog spomenika: 500,00 kuna (66,36 EUR) bez PDV-a,
b) izdavanje suglasnosti za izradu nadgrobnog uređaja (oblaganje grobnice): 400,00 kuna (53,09 EUR) bez PDV-a,
c) izdavanje suglasnosti za postavljanje nadgrobnog spomenika: 300,00 kuna (39,82 EUR) bez PDV-a,
d) izdavanje suglasnosti za popravak nadgrobnog uređaja: 200,00 kuna (26,54 EUR) bez PDV-a.
Usluge grobara po satu: 60,00 kuna (7,96 EUR) bez PDV-a.
Iznos pogrebnih usluga i rada nedjeljom i državnim praznicima uvećava se za 50 %.
 
Članak 4.
Isporučitelj komunalne usluge – Škovacin d.o.o. Rogoznica za cjenik o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga pribavlja suglasnost Načelnice Općine Rogoznica.  
Članak 5.
Ovaj cjenik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Škovacin d.o.o. i u Službenom vjesniku Općine Rogoznica.
         
FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE (FIXED EXCHANGE RATE): 1 EUR = 7,53450 HRK  
 
 


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP