POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

Smrtni slučaj u kući ili stanu
Prvi korak je nazvati broj Hitne službe na 194, policije na 192 ili 112. Od pozivatelja će se tražiti ime i prezime preminule osobe, dob, vrijeme smrti, adresa na kojoj se tijelo nalazi, ime, prezime i kontakt podaci osobe koja smrt prijavljuje.
U vremenskom periodu od nekoliko sati od nastupanja smrti tijelo pokojnika dolazi pregledati liječnik – mrtvozornik kojemu je potrebno osigurati pristup preminuloj osobi. U međuvremenu pokojnika treba pripremiti za pregled, pripremiti dostupnu liječničku dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke o umrloj osobi, kako bi mrtvozornik izdao potvrdu za ukop i prijevoz. Nakon popunjavanja prijave o smrti, mrtvozornik izdaje dozvolu za ukop umrloga.

 
Smrt u bolnici, u domu za starije i nemoćne osobe, van kuće ili stana

Ovlaštene osobe navedenih institucija dužne su prijaviti nastupanje smrtnog slučaja i obavijestiti članove obitelji o istom.


Za organizaciju pogreba potrebno se obratiti prijemnoj službi Uprave groblja, telefonski na 022/558-427 ili osobno na adresi Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica te dostaviti osobnu iskaznicu pokojnikadozvolu za ukop koju izdaje mrtvozornik i naknadno preslik smrtnog lista ili izvatka iz matice umrlih. Ako niste u mogućnosti doći osobno, osobna iskaznica pokojnika, dozvola za ukop i preslik smrtnog lista ili izvadak iz matice umrlih može se dostaviti e-poštom na groblja@skovacin.hr ili poštanskom pošiljkom na adresu Uprave groblja.

Troškove ukopa snosi obitelj umrloga ili osoba, odnosno ustanova koja je za života skrbila o umrlome.

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) socijalno ugroženim osobama omogućeno je podmirenje osnovnih troškova sprovoda. Nakon zaprimanja dokaza o statusu socijalno ugrožene osobe, ukop se vrši u grobnom mjestu za koje se ne može izdati pravo na korištenje, a služi za ukop nepoznatih osoba i osoba za koje troškove ukopa snosi Općina Rogoznica po posebnim propisima ili nadležna socijalna ustanova, te se takav grob protekom 15 godina prekapa i služi za novi ukop (Odluka o grobljima, članak 2. i 10.).

Ukop u popunjena grobna mjesta može se vršiti nakon proteka najmanje jedne godine od zadnjeg ukopa. Ako je na grobnom mjestu izgrađena grobnica s više polica, to grobno mjesto smatra se popunjenim tek kada se popune sve police. Korisnik grobnog mjesta može vršiti ukop na grobno mjesto samo nakon podmirenja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje i dospjele godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, te nakon izvršene prijave Upravi groblja propisanih podataka za upis u grobni očevidnik.

Za dogovor i organizaciju pogrebnih usluga radnim danom poslije 15:00 h i vikendom, molimo nazvati dežurnog djelatnika na 095 256 4396 ili 091 150 9064.


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP