Najnovije vijesti

Sve informacije i obavijesti tvrtke škovacin d.o.o.

Upravljanje grobljima
Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19) te Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), poslovi upravljanja grobljima na području Općine Rogozn...
Opširnije
Zeleni otoci i mobilno reciklažno
Zeleni otoci, mobilno reciklažno dvorište, spremnici za odlaganje tekstila, kantice za sitni otpad ili bilo koja javna površina nisu namijenjeni za miješani komunalni otpad ni biorazgradivi komunalni otpad, molimo da za tu vrstu otpada koristite isključivo vlastite spremnike za miješani komunalni otpad i kompostere, ako ih imate. U slučaju da još uvijek niste preuzeli spremnik za miješani komunalni otpad, molimo da nam se javite osobno (Obala kneza Do...
Opširnije
Glomazni otpad
ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni i/ili zeleni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada i zelenog otpada (granje, raslinje i sl.) naplaćuje se po cijeni od 187,50 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piag...
Opširnije
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i Cjenik
Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017, 84/19), Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 9/09, 5/13, 13/13 –pročišćeni tekst i 2/18) Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 17. sjednici od 30. r...
Opširnije
Pojačani odvoz reciklabilnog otpada tokom ljetnih mjeseci
Zbog povećanog interesa Korisnika za odvozom razvrstanog otpada (staklo, papir, plastika), komunalno društvo Škovacin d.o.o., uz postojeći raspored odvoza razvrstanog otpada,  povećava broj odvoza tijekom ljetnih mjeseci i to za područja prema ovom rasporedu: Raspored dodatnih odvoza reciklabilnog otpada - PDF                                              &nbs...
Opširnije
Obavijest o novom načinu rada sa strankama, od 16.11.2021.
Sukladno uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim koronavirusom, Škovacin d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga da nastavlja poslovati i komunicirati sa strankama kanalima pošte, elektroničke pošte, telefona i telefaksa i te načine komunikacije prioritetno preporučuje svim svojim korisnicima. U slučaju nužnosti dolaska molimo da se najavite telefonom ili elektroničkom poštom.   S...
Opširnije

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP