eRačun

Ukoliko želite zaprimati vaše račune putem elektroničke pošte, molim da popunite podatke u priloženoj web formi. Podaci koji se popunjavaju u web formi moraju odgovarati podacima na računu korisnika (kupca).Molimo Vas da ispunite sva polja točnim podacima.

 

Obavezna polja označena su sa
Ime i prezime korisnika usluge
Email

OIB korisnika usluge

usluga

šifra kupca (prepisati iz računa)

Osobne podatke koje ste naveli prikupljamo u svrhu kontaktiranja korisnika, odnosno u svrhu slanja računa putem e-maila.
Ovim putem jamčite da su podaci iz zahtjeva tj. prijave Vaši osobni podaci i da su točni.
Detalje o zaštiti podataka možete vidjeti ovdje.
Ovim zahtjevom tj. prijavom ujedno potvrđujete da želite primati račune samo putem navedenog e-maila (ne i u papirnatom obliku) te se ujedno obvezujete svaku promjenu osobnih podataka prijaviti Društvu u najkraćem roku, a najkasnije u roku 15 dana. Također, dostavom ovog zahtjeva potvrđujete da ste suglasni da se Vaši podaci koriste u svrhu pružanja usluge e-Račun.