JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 77. stavka 3.  Zakona o  gospodarenju otpadom („NN“ br. 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon ), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, Obala kneza Domagoja 54, u svojstvu Davatelja usluge provodi

JAVNO  SAVJETOVANJE
O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA
KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Početak savjetovanja: 10. studeni 2022. godine

Završetak savjetovanja: 10. prosinca 2022. godine

Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“ br., 4/22, u daljnjem tekstu: Odluka) donijelo je Općinsko vijeće Općine Rogoznica na sjednici 6. svibnja 2022. godine te je stupila na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Općine Rogoznica, od 9.svibnja 2022. godine

Trgovačko društvo Škovacin d.o.o. iz Rogoznice je člankom 3. Odluke je Davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

Člankom 77. stavak 1.  Zakona propisano je da Davatelj usluge donosi Cjenik za javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica temeljem Odluke (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Člankom 77. stavak 3. Zakona propisano je da Davatelj usluge dužan provesti prethodno javno savjetovanje od najmanje 30 dana o prijedlogu cjenika s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te s obrazloženjem načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge.

Pozivamo  zainteresiranu javnost da najkasnije do 10. prosinca 2022. godine dostave svoje  prijedloge i primjedbe na prijedlog Cjenika putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@skovacin.hr

Po završetku savjetovanja, izvješće o savjetovanju s javnosti objaviti će se internetskoj stranici trgovačkog društva Škovacin d.o.o. (www. skovacin.hr), a izvješće će sadržavati sve zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanje Davatelja usluge o razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju biti će prilog Cjeniku koji će se dostaviti na suglasnost izvršnom tijelu Općine Rogoznica.

Ukoliko ne želite da vaš komentar bude javno objavljen, molimo vas da to jasno istaknete pri dostavi obrasca.

Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objavljivati.

Direktor:
Ante Baus

U PRILOGU:

  1. Obrazloženje cijene javne uskluge prikupljanja komunalnog otpadana području Općine Rogoznica
  2. Obrazac sudjelovanja zainteresirane javnosti u savjetovanju na prijedlog Cjenika
  3. PRIJEDLOG Cjenika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Rogoznica

 

 


Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP