Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Škovacin 

Javni natječaj za direktora društva, od 08. do 16.09.2021.

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ŠKOVACIN d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst); vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vinko Bukić, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-138/14-2 od dana 05. srpnja 2014. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 07. rujna 2021. godine, raspisan je NATJEČAJ za člana uprave-direktora trgovačkog društva KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA.
Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama Komunalnog društva ŠKOVACIN d.o.o. (http://www.skovacin.hr/), Općine Rogoznica (https://rogoznica.hr/nova/), te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/).
Danom objave smatra se dan objave Obavijesti o raspisanom Natječaju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica 16. rujna 2021. godine.
 
 
 
 
 

 

Javni natječaj za direktora društva, do 02.09.2021.

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ŠKOVACIN d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst); vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vinko Bukić, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-138/14-2 od dana 05. srpnja 2014. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 13. kolovoza 2021. godine, raspisan je NATJEČAJ za člana uprave-direktora trgovačkog društva KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA.
Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama Komunalnog društva ŠKOVACIN d.o.o. (http://www.skovacin.hr/), Općine Rogoznica (https://rogoznica.hr/nova/), te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/).
Danom objave smatra se dan objave Obavijesti o raspisanom Natječaju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 15 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica 2. rujna 2021. godine.
 
 
 

Novo specijalno komunalno vozilo za skupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s nadogradnjom zapremnine 16 m³ putem sufinanciranja iz sredstava EU, u okviru poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, kod poziva: KK.06.3.1.18

Fond: Kohezijski fond; Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Tip natječaja: Otvoreni poziv

NAZIV PROJEKTA: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.

Referentni broj:  KK.06.3.1.18.0085

PODACI O KORISNIKU: ŠKOVACIN d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica

KRATAK OPIS PROJEKTA:

U travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, trgovačko društvo Škovacin d.o.o. prijavilo je projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica”. Svrha javnog poziva bila je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Odlukom o financiranju za projektni prijedlog (Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja) komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o.  dodijeljena su bespovratna sredstva za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, prema KK.06.3.1.18.0085 - Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica. 18. veljače 2021.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda koji se dodjeljuje projektu je 996.200,00 HRK, a stopa sufinanciranja projekta je 85,0000000 %. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.172.000,00 HRK. Nakon provedenog postupka javne nabave vozilo je 01. srpnja 2021. godine isporučeno na adresu trgovačkog društva Škovacin d.o.o. Više fotografskih zapisa pronađite pod Opširnije>>

 
 

Pojačani odvoz reciklabilnog otpada tokom ljetnih mjeseci

Dakle, tijekom ljetnih mjeseci na određenim će se područjima prikupljanje razvrstanog (reciklabilnog) otpada odvijati jednom tjedno s korisničkog mjesta (s kućnog praga).
 
Također, ovim putem  obaviještavamo Korisnike da spremnike (120 litara) za razvrstani otpad (papir i plastika) mogu preuzeti ponedjeljkom, srijedom i subotom na području bivše vojarne Krušice i to u vremenskom razdoblju od 07:00 - 12:30 sati. Molimo da sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i odrezak jednog starog računa za našu uslugu. Razvrstani otpad (papir i plastika) koji se nalazi u spremnicima OBAVEZNO se mora nalaziti u vrećicama, u protivnom se spremnici neće isprazniti.

Parkirališna služba - novo radno vrijeme sa strankama od 28.06.2021.

Parkirališna služba Škovacin d.o.o.
PRIGOVORI, UPITI, BLAGAJNA – radno vrijeme sa strankama
• pon. – pet. od 09 do 14 h i od 17 do 21 h
• subotom od 09 do 14 h
• tel./fax. +385 (0)22 558 427
• e-mail: parking@skovacin.hr

 

Nedjeljom, državnim praznicima i blagdanima ured je zatvoren za stranke.

Prigovore, upite, molbe i prijedloge u pisanom obliku dostavite na službenu adresu elektroničke pošte ili na adresu društva Škovacin d.o.o.

 

GB
Parking Service Customer Support
Skovacin Ltd.

Address: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
Email: parking@skovacin.hr
Telephone: 00385.22.558.427
Office Hours (Cash Desk):
Monday through Friday 9am – 2pm and 5pm - 9pm
Saturday 9am – 2pm
Sunday and National Holidays All Offices Closed
Complaints, questions, appeals and suggestions in writing: by registered mail, addressing it to the above address or by e-mail

DE
Parkplatz Kundenservice
Skovacin mbH

Anschrift: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-Mail: parking@skovacin.hr
Telefon: +385 22 558 427
Öffnungszeiten (Kasse):
Montag - Freitag 09.00 -14.00 Uhr und
17.00 – 21.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
Sonntags und an nationalen Feiertagen geschlossen
Beschwerde, Fragen, Klagen und Vorschäge in schriftlicher Form ergehen an die oben genannte Anschrift per Einschreibebrief oder per E-Mail

IT
Parcheggio - Servizio Clienti
Skovacin S.p.A.

Indirizzo: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-mail: parking@skovacin.hr
Telefono: 00385-22-558-427
Orario d'ufficio (Ufficio Cassa):
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00 e 17:00
alle 21:00
Sabato dalle 09:00 alle 14:00
Chiuso domenica e festivi
Reclami, domande, ricorsi e suggerimenti in forma scritta: a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra riportato o tramite posta elettronica