Usluge koje pružamo

Prikupljanje otpada

Prikupljamo, odvozimo i zbrinjavamo otpad za više od 4000 korisnika

read more

Parking

Upravljamo parkiralištima s naplatom u centru Rogoznice

read more

Upravljanje privezištima

Upravljamo s privezištima u suradnji s lučkom upravom

read more

Održavanje groblja

Upravljamo i održavamo groblja na području cijele Općine

read more

Tržnica i ribarnica

Nudimo usluge najma štandova na tržnici i ribarnici

read more

Održavanje

Vršimo usluge održavanja javnih i zelenih površina

read more

Škovacin u brojkama

kao rezultat dugogoišnjeg uspješnog i odgovornog poslovanja

4000
15
10
25
O nama

Naša Misija

je da u suradnji s osnivačem osiguramo pružanje visokokvalitetnih usluga s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika komunalne usluge uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 77. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom («Narodne novine» br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), te članka 22. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja ko

29.12.2022 Read More

JAVNO SAVJETOVANJE O PRIJEDLOGU CJENIKA ZA JAVNU  USLUGU  SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA  NA   PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA

Temeljem članka 77. stavka 3.  Zakona o  gospodarenju otpadom („NN“ br. 84/21, u daljnjem tekstu: Zakon ), Škovacin d.o.o. iz Rogoznice, Obala kneza Domagoja 54, u svojst

09.11.2022 Read More

Ažuriranje parkirališnih zona na adresi Obala kneza Domagoj

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 05/22), od 27.07.2022. god

07.10.2022 Read More

Preuzmite račun za SMS plaćanja (mParking)

Račun za SMS plaćanja (mParking) preuzmite na mrežnoj stranici https://bmove.com/ → SMS račun ili izravno putem poveznice: https://receipts.igeus.hr/ Za sva SMS plaćanja obav

05.10.2022 Read More
Imate pitanje ili prijedlog

Kontaktirajte nas

TOP