Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Škovacin 

Obavijest o novom načinu rada sa strankama, od 28.11.2020., za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Sukladno uputama Vlade RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škovacin d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga da nastavlja poslovati i komunicirati sa strankama kanalima pošte, elektroničke pošte, telefona i telefaksa. U iznimnim slučajevima, i uz pokazanu opravdanost, Škovacin d.o.o. stranke će primati isključivo uz prethodnu telefonsku ili e-mail najavu.

Stranke koje pristupe uredima komunalnog poduzeća obvezne su poštivati sve mjere Stožera civilne zaštite RH koje su na snazi, pritom naglašavamo da osobe sa vidljivim simptomima Covid-19 (kašalj, povišena temperatura, opća iscrpljenost organizma i ostali) neće biti primljene, iz sigurnosnih razloga.

Korištenje maski za lice koje prekrivaju dišne organe i korištenje sredstva za dezinfekciju ruku (osigurano na ulazu u naše prostorije) također je obavezno.

Za sve upite možete nas nazvati na tel. / fax. 022 558 427.
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07.00 - 15.00 h (izuzev državnim praznikom), dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 h
e-mail:
k.usluga@skovacin.hr
parking@skovacin.hr
groblja@skovacin.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Najnovije preporuke možete pratiti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na stranicama Vlade RH
koronavirus.hr, vlada.gov.hr, hzjz.hr

 U Rogoznici, 28. studenog 2020. godine

Obavijest o početku primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, od 01.01.2021. godine

Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. Rogoznica ovim putem obavještava sve korisnike da, počevši od prvog dana 2021. godine, započinje s primjenom novog načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica. Dotad se obračun vrši po aktualnom cjeniku.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19, 14/20 - Rješenje USRH), članka 37. Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst, te Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 2/18, 2/20), Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi SUGLASNOST na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

S novim cjenikom i odlukom možete se upoznati klikom na (za povećani prikaz kliknite na +):

Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20)

i  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

 Kako ispravno odvajati otpad - saznaj više ovdje

POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

Za organizaciju pogreba potrebno se obratiti prijemnoj službi Uprave groblja, najmanje 24 sata prije planiranog termina sahrane,  na 022/558-427, radnim danom od 07 do 15 h ili osobno na adresi Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica. Izvan radnog vremena molimo da nazovete na 098 964 9062.

Cjenik pogrebničkih usluga preuzmite putem poveznice:  CJENIK (pdf)

Nove epidemiološke mjere, na snazi od 27. listopada 2020. godine, nalažu obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima, kao i da na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba.

 - detaljnije u članku

Kako ispravno odvajati otpad?

Više od dvije trećine stvari koje bacamo u smeće mogu se reciklirati, stoga je nužno reciklirati baš sve što možemo, jer su posljedice zagađivanja okoliša možebitno dugoročne. Papirnatim maramicama potrebna su dva do četiri tjedna da se razgrade, a ostacima jabuke dva mjeseca. Filteru cigarete i vunenoj čarapi potrebno je do pet godina, metalnoj konzervi 50 godina, odbačenim automobilskim gumama ili tenisicama u prirodi treba i više od 50 godina, a plastičnim bocama i više od 400 godina. Prema Službi za istraživanje Europskog parlamenta prosječno se svake godine u more baci između 4,8 i 12,7 milijuna tona plastike. Plastični otpad se s godinama raspada i tako nastane mikroplastika – plastični materijal dimenzija manjih od pet milimetara, koji ribe i ostale morske životinje često zamijene za hranu. Posljedice su ugibanje morskih životinja, ali i ulazak mikroplastike u prehrambeni lanac koji uključuje i ljude.
Odvojeno treba prikupljati sljedeće otpadne materijale: papir, staklo, plastiku, metal, tekstil, bio-otpad te građevinski, glomazni i EE (električni i elektronički) otpad.

Lokacije zelenih otoka u Općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18

Naputak za razvrstavanje otpada - jpg

Kamo i kako odložiti otpadna vozila i gume, opasni, građevinski i ostale vrste reciklabilnog otpada saznajte u članku.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu - PDF (0,0327 MB)

Naputak za razvrstavanje otpada - jpg