ČIŠĆENJE LOKALNE CESTE PREMA OGLAVCIMA, PREDIO GNJIVAĆ


Po dobivenom nalogu komunalnog redarstva Općine Rogoznice, vezano uz sanaciju nepropisno odbačenog otpada u okoliš, Škovacin d.o.o. u suradnji sa obrtom Prpun Trans iz Rogoznice odradio je sanaciju, prikupljanje, ukrcaj, prijevoz i deponiranje nerazvrstavnog miješanog građevinskog otpada, glomaznog otpada i zemlje na mikrolokaciji Gnjivać, puta koji se proteže od Jadranske magistrale prema izlasku na lokalnu asfaltiranu cestu prema Oglavcima.

Za napomenuti je kako je prva dionica sanacije navedene mikrolokacije odrađena u 2022. godini te je prilikom iste prikupljeno i u županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac prevezeno 362 tone miješanog građevinskog otpada te 15 tona zemlje i kamenja koji nisu navedeni pod ključnim brojem 17 05 03 u katalogu otpada

U odnosu na neka prijašnja vremena, sami pristup navedenoj mikrolokaciji sad je pod videonadzorom, a komunalno redarstvo je u mogućnosti utvrditi prijestupnike i izdati prekršajne naloge ukoliko je uočen ulazak sa "punom prikolicom". Sa sjeverne strane postavljena je zaštitna ograda u suradnji za Županijskom upravom za ceste, dok su na drugi (sporedni) ulaz postavljeni veći komadi kamenja.

Ovim putem apeliramo, obzirom na značajna utrošena sredstva na sanaciju "Gnjivaća", da se zaustavi praksa nepropisnog odlaganja otpada u okoliš, jer čista i uredna Rogoznica je nešto što smo dužni ostaviti generacijama koje dolaze. 


"Ponašajmo se dobro prema Zemlji, ona nam nije dana od naših roditelja, nego je posuđena od naše djece!"

(Stara indijanska poslovica)

Galerija

Komentiraj

Zahvaljujemo na Vašem komentaru

Kontakt

Imate pitanje ili prijedlog, slobodno nas kontaktirajte

TOP