Komunalno poduzeće Škovacin - Rogoznica
info@skovacin.hr

Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, nadzire i kojima raspolaže komunalno poduzeće Škovacin d.o.o., uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, PDF 0,15 MB). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za pristup informacijama kojeg potom možete dostaviti:


- na adresu: Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
- na broj telefaksa: 022/558-427
- na adresu elektroničke pošte: info@skovacin.hr
- osobno u prostorije Škovacina d.o.o.

Obrazac koji nije u potpunosti popunjen neće biti moguće prihvatiti. Za dodatne informacije molimo da nazovete službenika za informiranje na broj telefona 022/558-427.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje PDF (0,64 MB)

Zahtjev za pristup informacijama – obrazac (PDF 0,36 MB)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – obrazac (PDF 0,46 MB)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac (PDF 0,45 MB)

 Zaštita osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (PDF 0,96 MB)

Odluka o objavi službenih kontakt podataka službenika za zaštitu osobnih podataka (PDF 0,59 MB)

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu osobnih podataka vezano za videonadzor (PDF 0,85 MB)

Izjava o privatnosti (PDF 0,31 MB)

 

POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE REKLAMACIJA POTROŠAČA

 

Članovi Povjerenstva su Ljubo Županović - Predsjednik Povjerenstva, Marko Kovačić-Lukić - Zamjenik Predsjednika Povjerenstva, i Vlado Biljarski, predstavnik udruge za zaštitu potrošača Splitski potrošač - član Povjerenstva.

Korisnici se navedenom Povjerenstvu mogu obratiti pisanim putem na adresu:

Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
N/r Ljubo Županović, Predsjednik Povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača

te putem e-maila info@skovacin.hr i  telefaksa: 022/558-427. 

Odluku pronađite putem poveznice - ovdje (pdf)