Usluge Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada / Mixed Municipal Waste Collection Schedule

Obavijest / Notice

Prema važećem Cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, račun se sastoji od fiksnog dijela usluge (obvezna minimalna javna usluga) i varijabilnog dijela usluge (broja pražnjenja spremnika).

Od 01. listopada 2020. započeti će preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika, a varijabilni dio računa ovisiti će o mjesečnom broju pražnjenja spremnika svakog pojedinog korisnika.
Molimo da na dane odvoza miješanog komunalnog otpada iznesete spremnik do 05:00 h ujutro pred objekt ili do najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup. Spremnike uklonite s mjesta preuzimanja istog dana, odmah nakon preuzimanja otpada. Vreće koje se budu nalazile izvan (za njih predviđenih) spremnika neće se odvoziti. 

Glomazni otpad odvozi se od 01.10.-31.05. Za odvoz glomaznog otpada, potrebno je izvršiti zahtjev pozivom na 022/558-427, putem e-maila: k.usluga@skovacin.hr ili osobno u uredu na adresi Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica.
Za sve informacije o dodjeli spremnika i postavljanju barkodova molimo da nas kontaktirate na broj: 022/558 427.
Sve informacije vezane uz način i zakonsku regulativu pružanja usluge molimo potražite putem poveznice: http://skovacin.hr/usluge/prikupljanje-prijevoz-i-zbrinjavanje-otpada-13.

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 2020. - download pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In accorance with the Rates and Fees of Public Service for Collection of Mixed Municipal Waste and Biodegradable Municipal Waste in the Municipality of Rogoznica, waste collection bill consists of fixed fee (mandatory minimum public service CMJU) and variable fee (the number of  collections of mixed household waste within one billing period).
Mixed municipal waste collection at the users' billing sites will commence on October 1st 2020. The variable billing fee will depend on the number of monthly waste collections for each billing site individually.
Please, bear in mind that waste bins are to be set outside the billing site no later than 5:00am on scheduled collection day. Consequently, they are to be removed from the collection point the same day, immediatelly after the collection. Bags of waste that are left outside the bins will not be collected as all waste should be presented in a bin.

Bulky waste removal requests can be submitted between October 1st and May 31st. Requests can be submitted through phone, at 00385.22.558.427, e-mail address: k.usluga@skovacin.hr, or in person at our office building, Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica.
To find out more about additional waste bins and barcode setup, please contact us on 00385.22.558.427.
For any information regarding the manner of providing this public service and the legislation behind it, please refer to the following link: http://skovacin.hr/usluge/prikupljanje-prijevoz-i-zbrinjavanje-otpada-13

MIXED MUNICIPAL WASTE COLLECTION SCHEDULE 2020 - download pdf