Usluge Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada

Kako ispravno odvajati otpad?

Naputak za razvrstavanje otpada: http://skovacin.hr/files/Image/naputak.jpg

Lokacije zelenih otoka u općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu - pdf

PAPIR - plavi spremnici

U spremnik za papir možete odložiti novinski i uredski papir, pisma i papirnate vrećice, knjige, časopise, kataloge, bilježnice, papirnatu i kartonsku ambalažu (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr, uredno spljoštiti i složiti prije odlaganja!), telefonske imenike, slikovnice, pisaći kompjuterski papir, mape.

U spremnik za papir zabranjeno je odlagati:
tetrapak ambalažu - odložiti u spremnik za plastiku / plastiku i metal, foto papir i fotografije - odložiti u spremnik za MKO (miješani komunalni otpad), indigo papir - odložiti u spremnik za MKO, plastificirani, metalizirani, prljavi i zauljeni papir - odložiti u spremnik za MKO, gumene etikete, pelene i sl.

PLASTIKA - žuti spremnici

U spremnik za plastiku možete odložiti plastične čepove, polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl., boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl., čaše i posude od pića i mliječnih proizvoda - mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr., višeslojnu ambalažu (tetrapak- prije odlaganja očistiti, spljoštiti i posložiti!), ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake:  PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.


U spremnik za plastiku zabranjeno je odlagati:
višeslojnu ambalažu od više materijala, plastične igračke - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / glomazni otpad, tegle za cvijeće - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / glomazni otpad, plastični vrtni namještaj - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / glomazni otpad, plastiku koja sadrži baterije - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / EE otpad, plastiku koja sadrži EE otpad - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / EE otpad, CD, DVD - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / EE otpad, ambalažu s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, ostacima kemikalija, pod tlakom, ambalaže koje su sadržavale zapaljive i/ili eksplozivne tekućine i sl.


STAKLO - zeleni spremnici
U spremnik za staklo možete odložiti staklene boce svih boja, staklenke svih boja, staklene čaše. Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažno dvorište.


U spremnik za staklo zabranjeno je odlagati:
prozorska, medicinska i automobilska stakla - odložiti u rmobilno eciklažno dvorište, žarulje i neonske svjetiljke - odložiti u mobilno reciklažno dvorište, staklenu ambalažu zapaljivih tvari - odložiti u mobilno reciklažno dvorište, armirano staklo - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / glomazni otpad, kristalno, porculansko i keramičko posuđe - odložiti u spremnik za MKO.

METAL - crni spremnici

U spremnik za metal možete odložiti limenke, konzerve, metalne poklopce i čepove, aluminijsku foliju.


U spremnik za metal zabranjeno je odlagati:
metalne cijevi, alat, žice - odložiti u reciklažno dvorište, ambalažu jakih kemikalija, zapaljivih i eksplozivnih tvari - odložiti u mobilno reciklažno dvorište, ambalažu sprejeva i boce pod tlakom - odložiti u mobilno reciklažno dvorište, ambalažu boja i lakova - odložiti u mobilno reciklažno dvorište, ambalažu s ostacima od boja, lakova i motornih ulja, ostacima kemikalija, i sl.

Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta za 2021. godinu - pdf

OTPADNI TEKSTIL

U spremnike za otpadni tekstil treba odlagati: odjeću, ručnike, posteljinu, zavjese, šešire i kape, torbe i krpene igračke, ostale otpadne tekstilne proizvode, obuću.

U spremnike za otpadni tekstil ne smije se odlagati:
pernate jastuke, poplune, plastične zavjese i stolnjake.

BIOOTPAD - preporuka: kućni komposteri


Kompostere možete sami napraviti ili kupiti. U spremnik za biootpad možete odložiti kuhinjski otpad (ostatke od čišćenja voća i povrća, talog od kave, vrećice čaja, ostatke kruha, ljuske jajeta), otpad iz vrta (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, pokošenu travu, zemlju iz lončanica, ostatke voća i povrća), ostali biootpad (piljevinu, koru drveta, papirnate maramice, pepeo drvenog ugljena).

U slučaju samostalnog kompostiranja Korisnik usluge dužan je kompostirati otpad na način da ne ugrožava okoliš, u skladu s higijensko-sanitarnim uvjetima.

U spremnik za biootpad zabranjeno je odlagati:
ocat, tekuće ostatke kuhane hrane - odložiti u spremnik za MKO, ostatke životinjskog podrijetla (meso, ribu, kosti, kožu) - odložiti u spremnik za MKO, mliječne proizvode - odložiti u spremnik za MKO, drvo koje je tretirano (lakom, impregnacijom, ljepilom) - odložiti u mobilno reciklažno dvorište / glomazni otpad, ulja i masti - odložiti u mobilno reciklažno dvorište.


MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD
U spremnik za miješani komunalni otpad možete odložiti onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i foliju za omatanje hrane, onečišćene papirnate ubruse i maramice, britvice za brijanje, spužve, vatu, vrećice od usisivača, otpad od metenja, opuške, uloške, pelene za djecu i odrasle, naljepnice, higijenske uloške, spužve, drveni pribor, ambalažu neprikladnu za reciklažu (npr. višeslojna ambalaža od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove i sl.),

U spremnik za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati:
ambalažu od papira, plastike, metala i stakla, tetrapak ambalažu, male električne uređaje (i pripadajuće dodatke poput kablova), glomazni otpad, metalni i građevni otpad, problematični - opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakove, otapala, baterije i akumulatore), tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo, žive životinje i životinjske lešine.

OPASNI OTPAD / ELEKTRONIČKI OTPAD

Opasni otpad predstavlja veliku opasnost za okoliš. U opasni otpad ubrajamo lijekove, baterije, akumulatore, rabljeno motorno ulje, boje, lakove, otapala, elektronički otpad, različite kemikalije, pesticide, herbicide i sl. Baterije i akumulatore možete besplatno predati trgovinama u kojima ste ih kupili. Stare lijekove možete besplatno predati ljekarnama.

Besplatan odvoz elektroničkog otpada (veliki i mali kućanski aparati kao što su perilice, hladnjaci, kalkulatori, računala,televizori, videokamere, bušilice, termostati) mještani Općine Rogoznica mogu naručiti pozivom na broj telefona: 021/382-011, mobitela: 091/315-4000 (Tehnomobil Split) i besplatni broj telefona: 0800/444-110.

Za ostale vrste opasnog otpada obratite se tvrtki CIAN, tel. 021 / 540 190, http://www.cian.hr/

Otpadna vozila i gume

Otpadno vozilo možete predati ovlaštenom skupljaču koji će vam prilikom preuzimanja isplatiti jednu kunu po kilogramu vozila. Skupljaču morate predati otpadno vozilo u cijelosti, što znači da ima sve osnovne dijelove (motor, mjenjač, kotače s gumama, akumulator, stakla i sl.) te presliku prometne dozvole vozila. Ako vozilo nije u voznom stanju, možete nazvati ovlaštenog skupljača da odveze vaše vozilo do privremenog skladišta. U tom slučaju, također vam pripada naknada od jedne kune po kilogramu vozila.

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih vozila možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih vozila - pdf
 
Otpadne gume
Posjednik otpadnih guma obvezan je otpadne gume odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada te ih u Republici Hrvatskoj odvojeno predati sakupljaču ili serviseru prilikom zamjene gume. Otpadne automobilske gume možete ostaviti kod vulkanizera bez naknade. Gume koje imate kod kuće možete dopremiti ovlaštenom sakupljaču otpadnih guma koji ih je dužan preuzeti bez naknade.

Sakupljač je obvezan po pozivu posjednika koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik otpadne gume preuzeti u roku od 20 dana od dana poziva tog posjednika.

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih guma možete pronaći na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Popis ovlaštenih skupljača otpadnih guma - pdf
 
Dodatne informacije:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: Središnji državni portal https://gov.hr/moja-uprava/stanovanje-i-okolis/odrzivo-gospodarenje-otpadom/otpadna-vozila-i-gume/521