O nama

Natječaji

Javni natječaj za direktora društva, od 08. do 16.09.2021.

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ŠKOVACIN d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst); vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vinko Bukić, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-138/14-2 od dana 05. srpnja 2014. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 07. rujna 2021. godine, raspisan je NATJEČAJ za člana uprave-direktora trgovačkog društva KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA.
Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama Komunalnog društva ŠKOVACIN d.o.o. (http://www.skovacin.hr/), Općine Rogoznica (https://rogoznica.hr/nova/), te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/).
Danom objave smatra se dan objave Obavijesti o raspisanom Natječaju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći osmodnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica 16. rujna 2021. godine.
 
 
 
 
 

 

Javni natječaj za direktora društva, do 02.09.2021.

Na temelju čl. 13. Izjave o osnivanju trgovačkog društva ŠKOVACIN d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti (potpuni tekst); vršitelj dužnosti javnog bilježnika Vinko Bukić, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-138/14-2 od dana 05. srpnja 2014. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 13. kolovoza 2021. godine, raspisan je NATJEČAJ za člana uprave-direktora trgovačkog društva KOMUNALNOG PODUZEĆA ŠKOVACIN D.O.O. ROGOZNICA.
Natječaj je objavljen na službenim Internet stranicama Komunalnog društva ŠKOVACIN d.o.o. (http://www.skovacin.hr/), Općine Rogoznica (https://rogoznica.hr/nova/), te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/).
Danom objave smatra se dan objave Obavijesti o raspisanom Natječaju pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Od dana objave u na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Šibenik, počinje teći 15 dnevni rok za podnošenje prijava na oglas. Stoga je posljednji dan za podnošenje prijava na oglas, predajom pošti ili neposredno na protokol Općine Rogoznica 2. rujna 2021. godine.
 
 
 

Javni natječaj za direktora društva

Javni natječaj za člana uprave - direktora trgovačkog društva komunalnog poduzeča "ŠKOVACIN" d.o.o. - Rogoznica (120 kb-pdf)


Obavijest o raspisanom Natječaju objavljena je 15. siječnja 2020. u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.