O nama

Misija

 

 

Misija komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o. je da u suradnji s osnivačem osigura pružanje visokokvalitetnih usluga s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika komunalne usluge, uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.