Usluge koje pružamo

Prikupljanje otpada

Prikupljamo, odvozimo i zbrinjavamo otpad za više od 4000 korisnika

read more

Parking

Upravljamo parkiralištima s naplatom u centru Rogoznice

read more

Upravljanje privezištima

Upravljamo s privezištima u suradnji s lučkom upravom

read more

Održavanje groblja

Upravljamo i održavamo groblja na području cijele Općine

read more

Tržnica i ribarnica

Nudimo usluge najma štandova na tržnici i ribarnici

read more

Održavanje

Vršimo usluge održavanja javnih i zelenih površina

read more

Škovacin u brojkama

kao rezultat dugogoišnjeg uspješnog i odgovornog poslovanja

4000
15
10
25
O nama

Naša Misija

je da u suradnji s osnivačem osiguramo pružanje visokokvalitetnih usluga s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika komunalne usluge uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

POSJET PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE ROGOZNICA

Danas su učenike prvog razreda osnovne škole Rogoznica posjetili načelnica općine Anita Živković i direktor komunalne tvrtke Ante Baus. Tom prilikom poklonili su im malene spremnike zelen

06.10.2023 Read More

SANITARNO OREZIVANJE BOROVA I ČEMPRESA NA GROBLJU U ROGOZNICI

Ususret blagdanu Svih svetih, Škovacin d.o.o. uz angažman vanjskog dobavljača, pristupio je radovima sanitarnog orezivanja borova i čempresa koji se nalaze u i uokolo starog dijela groblja u

06.10.2023 Read More

Izmjene i dopune Cjenika o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga, od 27.07.2023.

  Izmjene i dopune Cjenika o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga, od 27.07.2023.  Suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga    

08.08.2023 Read More

ČIŠĆENJE LOKALNE CESTE PREMA OGLAVCIMA, PREDIO GNJIVAĆ

Po dobivenom nalogu komunalnog redarstva Općine Rogoznice, vezano uz sanaciju nepropisno odbačenog otpada u okoliš, Škovacin d.o.o. u suradnji sa obrtom Prpun Trans iz Rogoznice odradi

07.08.2023 Read More

IZVJEŠĆE O KOMUNALNOM OTPADU ZA 2022. GODINU

Prema objavljenom Izvješću o komunalnom otpadu za 2022. godinu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Općina Rogoznica je postigla stopu odvojenog sakupljanja otpada u okviru javne

01.08.2023 Read More

IZMJENA RASPOREDA ODVOZA RECIKLAŽNOG OTPADA

  Download pdf Škovacin d.o.o. obavještava sve svoje korisnike, vezano u odvoz reciklažnog otpada, da se kroz mjesec kolovoz smanjuje učestalost odvoza i preuzimanja otpada iz

26.07.2023 Read More
Imate pitanje ili prijedlog

Kontaktirajte nas

TOP