Usluge koje pružamo

Prikupljanje otpada

Prikupljamo, odvozimo i zbrinjavamo otpad za više od 4000 korisnika

read more

Parking

Upravljamo parkiralištima s naplatom u centru Rogoznice

read more

Upravljanje privezištima

Upravljamo s privezištima u suradnji s lučkom upravom

read more

Održavanje groblja

Upravljamo i održavamo groblja na području cijele Općine

read more

Tržnica i ribarnica

Nudimo usluge najma štandova na tržnici i ribarnici

read more

Održavanje

Vršimo usluge održavanja javnih i zelenih površina

read more

Škovacin u brojkama

kao rezultat dugogoišnjeg uspješnog i odgovornog poslovanja

4000
15
10
25
O nama

Naša Misija

je da u suradnji s osnivačem osiguramo pružanje visokokvalitetnih usluga s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika komunalne usluge uz maksimalno poštivanje načela zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika, kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Ažuriranje parkirališnih zona na adresi Obala kneza Domagoj

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 05/22), od 27.07.2022. god

21 April 2021 Read More

Preuzmite račun za SMS plaćanja (mParking)

Račun za SMS plaćanja (mParking) preuzmite na mrežnoj stranici https://bmove.com/ → SMS račun ili izravno putem poveznice: https://receipts.igeus.hr/ Za sva SMS plaćanja obav

21 April 2021 Read More

Vrste parkirališnih karata i prodajna mjesta

Satna karta Zona 1 - 12,00 HRK/h (1,59 EUR) - parkirališni automati, kiosk Tiska*, SMS na 708205 (samo za hrv. br.), Bmove, aircash, KEKS Pay Satna karta Zona 2 - 8,00 HRK/h (1,06

21 April 2021 Read More

Korištenje parkirališta za raseljene osobe iz Ukrajine - bez naknade u Zoni 2

Pursuant to Article 3 of the Statement on the establishment of the Public Service Provider - Škovacin Ltd. (Official Journal of Šibenik – Knin County, No. 3/06), Ante Baus, the Dir

21 April 2021 Read More

Rezervirajte parkirališno mjesto

Na javnim parkiralištima mogu se davati na uporabu rezervirana parkirališna mjesta, i to isključivo u ZONI 2, u ulicama Trogirska, Zadarska i Don Ivana Jurčeva.     

21 April 2021 Read More
Imate pitanje ili prijedlog

Kontaktirajte nas

TOP