Usluge
info@skovacin.hr

Tržnica i ribarnica

Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge na javnoj tržnici i ribarnici u Rogoznici (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 3/19).

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE NA JAVNOJ TRŽNICI I RIBARNICI U ROGOZNICI - pdf

Temeljna zadaća tržnice i ribarnice u Rogoznici je organizacija prodaje živežnih namirnica domaćeg podrijetla na otvorenim prostorima na adresi Jadranska ulica 1, na zadovoljstvo brojnih naših sugrađana i ugostitelja. Kroz obje djelatnosti, komunalnu i trgovačku, tržnica i ribarnica pridonose općem standardu života.    

  

Odluka o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu

Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog Škovacin d.o.o., izdaje Suglasnost na Odluku o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu, od 10.06.2020., a kojom se, u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19, naknade na tržnici i ribarnici umanjuju za 50 % iznosa. Više na poveznici: Odluka o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu - pdf

Lokacija tržnice i ribarnice