Usluge
groblja@skovacin.hr

Upravljanje grobljima

Temeljem članka 18. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19) te Odluke o grobljima (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), poslovi upravljanja grobljima na području Općine Rogoznice povjereni su komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o. (Uprava groblja).

Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na grobljima na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 3/19).

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE ROGOZNICA - pdf


Općina Rogoznica vlasnik je svih groblja na području Općine Rogoznica. Fizičke i pravne osobe mogu biti korisnici grobnih mjesta i vlasnici opreme i nadgrobnog uređaja (nadgrobni spomenik i znaci, pokrovna/nadgrobna ploča, ograda groba i drugi elementi grobnog mjesta).


Pravo korištenja je šire od prava ukopa, a obuhvaća i pravo ukopa, pravo raspolaganja grobnim mjestom i pravo uređenja grobnog mjesta. Korisnik može ustupiti grobno mjesto i prodati nadgrobni uređaj, dati pravo ukopa trećoj osobi, te donositi sve odluke u vezi uređenja grobnog mjesta. Također, bez posebnog ovlaštenja korisnika grobnog mjesta (ukoliko im ukop nije izričito zabranjen), u grob se ukapaju i članovi obitelji korisnika (roditelji, bračni ili izvanbračni drug, djeca i posvojena djeca).


Poslovi upravljanja grobljima uključuju uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja, dodjelu grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za korištenje grobnih mjesta, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba, izdavanje rješenje o pravu korištenja grobnih mjesta na neodređeno vrijeme, kao i druge poslove propisane Zakonom i Odlukom o grobljima. Groblja na području općine Rogoznica kojima upravlja Uprava groblja – Škovacin d.o.o. su:


• Rogoznica
• Podorljak
• Dvornica
• Sapina Doca

PROSTORNI PLANOVI GROBLJA:
Mjesno groblje Rogoznica – PDF 0,59 MB
Mjesno groblje Podorljak – PDF 0,01 MB
Mjesno groblje Dvornica – PDF 0,39 MB
Mjesno groblje Sapina Doca – PDF 0,05 MB


- za bolji pregled povećati prikaz do B3

Groblje se financira iz sredstava godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta, te iz sredstava osiguranih u Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Rogoznica, i drugih izvora. Općina Rogoznica i Uprava groblja ne odgovaraju za štetu nastalu na grobljima, grobnim mjestima, grobnim uređajima i drugim objektima na prostoru groblja koje počine ili prouzroče treće ili nepoznate osobe.

 


POSTUPAK KOD SMRTNOG SLUČAJA

Za organizaciju pogreba potrebno se obratiti prijemnoj službi Uprave groblja, najmanje 24 sata prije planiranog termina sahrane,  na 022/558-427, radnim danom od 07 do 15 h ili osobno na adresi Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica. 

Cjenik pogrebničkih usluga preuzmite putem poveznice:  CJENIK (pdf)

Nove epidemiološke mjere, na snazi od 27. listopada 2020. godine, nalažu obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski prilikom ulaska i boravka na grobljima, kao i da na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 30 osoba.

 - detaljnije u članku

Preporuke za sigurno održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni za vrijeme epidemije COVID-19 bolesti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo 04. svibnja 2020. donosi preporuke za sigurno održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni za vrijeme epidemije COVID-19 bolesti. Preporučene mjere su:

Pogrebnici i oni koji organiziraju pogreb, posljednji ispraćaj, polaganje urne, trebaju se pridržavati sljedećih savjeta:
• Pogreb, posljednji ispraćaj i polaganje urne održava se isključivo u krugu obitelji i predstavnika vjerske zajednice.
• Ograničiti broj ožalošćenih koji prisustvuju pogrebu, posljednjem ispraćaju i polaganju urne na način da se može održavati propisani razmak od najmanje 1,5 metra između pojedinaca.
• Dopušta se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća.
• Obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganju urne.
• Posljednji ispraćaj hrvatskih branitelja održavaju se uz odavanje vojnih počasti uz pridržavanje ovdje navedenih mjera.
• Pogrebu, posljednjem ispraćaju, polaganju urni ne smiju prisustvovati osobe sa povišenom tjelesnom temperaturom i simptomima akutne respiratorne infekcije.

Potrebno je pridržavati se općih higijenskih mjera:
• Osigurati dostupnost tople vode, sapuna i jednokratnih papirnatih ručnika u toaletima te postaviti na ulaze u prostorije sredstva za dezinfekciju ruku.
• Osigurati dovoljan vremenski razmak između pogreba da se mogu provesti sve mjere čišćenja i dezinfekcija prostorija nakon svakog pogreba, posebno uzimajući u obzir često dodirivane predmete i površine.
• Osigurati da se prostorije redovno prozračuju.
• Ako je moguće, osigurati da postoje odvojen ulaz i izlaz kako bi se smanjila mogućnost bliskog kontakta osoba koje ulaze i koje izlaze iz prostorije za ispraćaj.
• U zatvorenim prostorima preporuča se nošenje maski za lice ili medicinskih maski.
• Izbjegavati izražavanje sućuti uobičajenim kondoliranjem.

Ožalošćene osobe i predstavnici vjerskih zajednica trebaju se pridržavati sljedećih mjera:
• Održavati propisani razmak od najmanje 1,5 metra između pojedinaca.
• Redovito pranje ruku toplom vodom i sapunom, ili ukoliko to nije moguće, korištenje dezinfekcijskog sredstva za ruke, posebice nakon kihanja, kašljanja ili ispuhivanja nosa.
• Prilikom kašljanja ili kihanja prekriti nos i usta jednokratnom papirnatom maramicom koja se odmah odlaže u koš za smeće ili unutarnjom stranom lakta.

Ožalošćene osobe koje su u samoizolaciji:
• Ožalošćenim osobama članovima obitelji koje su u propisanoj samoizolaciji zbog moguće izloženosti SARS-CoV-2 treba omogućiti dolazak na pogreb, posljednji ispraćaj. Propusnicu izdaje županijski stožer civilne zaštite na temelju zahtjeva osobe.
• Ne smiju dolaziti na pogreb ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili simptome respiratorne bolesti, čak i ako su vrlo blagi.
• Trebaju se pridržavati propisanog razmaka od 1,5 metra od drugih osoba, propisanih općih higijenskih mjera, koristiti vlastiti prijevoz i koristiti masku za nos i usta.

Preporuke za sigurno održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni za vrijeme epidemije COVID-19 bolesti možete pronaći ovdje.

Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja, od 20. ožujka 2020. godine

20. ožujka ove godine, kao protuepidemijska mjera načina održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja, a u trajanju od 30 dana od dana donošenja, stupila je na snagu Odluka o načinu održavanja pogreba i posljednih ispraćaja koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.
Mjere uključuju održavanje pogreba, posljednjih ispraćaja i polaganja urni isključivo u krugu najuže obitelji i predstavnika vjerske zajednice, poštujući upute i mjere HZJZ-a. Također, obustavlja se organiziranje glazbenih usluga i usluga dostave cvijeća i svijeća, dok obavijest o smrti (osmrtnica) ne smije sadržavati podatke o mjestu i vremenu održavanja pogreba, posljednjeg ispraćaja i polaganja urne.

Odluku o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja možete pronaći ovdje

19. travnja 2020. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja, na način da se mjere iz Odluke od 20. ožujka 2020. produžuju do 04. svibnja 2020.

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu održavanja pogreba i posljednjih ispraćaja možete pronaći ovdje

OBAVIJEST - NOVE GROBNICE

Sve zainteresirane za nove grobnice na mjesnim grobljima Sapina Doca, Rogoznica i Dvornica molimo da se jave na adresu Općine Rogoznica, Obala hrvatske mornarice 17, 22203 Rogoznica ili telefonski na 022/559-040.

 

 

PRAVILA PONAŠANJA NA MJESNIM GROBLJIMA

Ovom Odlukom određuju se pravila ponašanja na svim mjesnim grobljima u Općini Rogoznica, u svrhu nesmetanog i kontinuiranog obavljanja djelatnosti održavanja groblja i obavljanja pogrebnih usluga.

ODLUKA O PRAVILIMA PONAŠANJA NA GROBLJIMA (PDF 4,53 MB)

CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17), članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 30. Odluke o grobljima na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), Škovacin  d.o.o. uz suglasnost Načelnice Općine Rogoznica, donosi Cjenik o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga.

IZDAVANJE RJEŠENJA O PRAVU KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME

Škovacin d.o.o. kontinuirano vrši upis korisnika i podataka u grobni očevidnik i registar umrlih osoba za groblja unutar Općine Rogoznica (Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba, NN 143/98).

RADOVI NA GROBLJU - postupak izdavanja suglasnosti

Sukladno članku 18. Odluke o grobljima, za izgradnju grobnih uređaja, ili izvođenje bilo kojih drugih građevinskih radova na groblju, korisnik grobnog mjesta dužan je od Uprave groblja – Škovacin d.o.o. ishoditi odobrenje – suglasnost za izvođenje radova, platiti račune za dospjelu godišnju naknadu za korištenje grobnog mjesta, te platiti Upravi groblja propisanu naknadu za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju.