Usluge Upravljanje grobljima
groblja@skovacin.hr

RADOVI NA GROBLJU - postupak izdavanja suglasnosti

Postupak izdavanja suglasnosti za izvođenje radova na groblju je jednostavan. Ukoliko to već nije ranije učinio, podnositelj zahtjeva treba Upravi groblja priložiti potrebnu dokumentaciju za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba nakon čega se izdaje rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i račun za godišnju grobnu naknadu (poč. s 2015. g.). Korisnik koji je ispunio svoje obveze potom ispunjava obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju. Obrazac se može preuzeti putem poveznice u ili ispod teksta, u našem uredu svakim radnim danom do 15 h i na pojedinačno traženje putem elektroničke pošte. Popunjeni obrazac zahtjeva se potom na isti način dostavlja Upravi groblja. Izdavanje suglasnosti plaća se sukladno važećem cjeniku.
Uprava groblja također, temeljem Odluke o pravilima ponašanja na grobljima, nalaže obveze izvođača radova:

 • Izvođenje građevinsko-klesarskih radova je dozvoljeno od 7:00 do 18:00 sati
 • Radovi se moraju obavljati tako da se očuva potpuni red, mir  i dostojanstvo na Groblju
 • Građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement i dr.) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju i građevni materijal u što kraćem roku ukloniti s groblja i ispred groblja, te isti odvesti na za to predviđeno mjesto, 
 • Obvezno prekinuti radove u slučaju da se vrši ukop u blizini mjesta izvođenja radova do izvršenja ukopa,
 • U slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje,
 • Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze, te sredstva prijevoza koje odredi Uprava groblja,
 • Izvoditelji su dužni namjenski koristiti vodu iz vodovoda na groblju, te je ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata,
 • Strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje su navedene u odobrenju i priloženoj skici,
 • Sva okolna mjesta koja su od izvođenja radova uprljana ili oštećena, dovesti u prijašnje stanje,
 • Radove izvršiti u roku određenom odobrenjem,
 • Završetak radova prijaviti Upravi groblja o čemu se sastavlja zapisnik.
 • U slučaju da izvođač radova ne poštuje gore navedene smjernice Uprava groblja izdaje nalog za obustavu radova.

TRAŽENJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU – obrazac (PDF 0,23 MB)
CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA , SUGLASNOST NAČELNICE NA CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA