Usluge Privezišta
riva@skovacin.hr

LUČKE PRISTOJBE 2016 / PORT DUES 2016

LUČKE PRISTOJBE

za luke 1. kategorije u sezoni 2016. godine

PRISTOJBA ZA VEZ obračunava se prema nedjeljivom danu i dužnom metru preko svega (LOA), a uključuje korištenje struje do 5 kWh, 1 m³ vode i preuzimanje smeća. Ograničenja isporuke struje i vode ne povlače promjenu cijena. Cijena vode je 35,00 kn/m³. Cijena struje je 1,00 kn/kWh. Plaćena pristojba za vez vrijedi do 12:00 sati idućeg dana.

         do 10 m = 20,00 kn/m
od 10 do 15 m = 30,00 kn/m
od 15 do 19 m = 40,00 kn/m
od 19 do 29 m = 50,00 kn/m
od 29 do 40 m = 70,00 kn/m
  od 40 do 50 m = 100,00 kn/m
   iznad 50 m = 150 kn /m

Gore navedene pristojbe plaćaju se u punom iznosu bez obzira na način veza (uz obalu ili na drugi brod bokom ili četverovez). Katamarani plaćaju iznos uvećan za 50 %.

Sidrište uređeno napravama za vez obračunavat će se u iznosu od 70 % cijene pristojbe za vez, a bez naprava za vez u iznosu od 50 % cijene pristojbe za vez.

Plaća se gotovinom u početku korištenja luke ili, iznimno, uz prethodnu najavu Lučkoj upravi, posredstvom ovlaštenog registriranog agenta.

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Draga 14, 22000 Šibenik, Hrvatska - Tel: 022 219852 - Fax: 022 219863 -  
www.luskz.hr

PORT DUES

PORT DUES
for ports of 1st category in season 2016

BERTHING DUES are payed according to indivisible days of stay and overall length of the vessel (LOA) and includes electricity consumption of up to 5 kWh, 1 m³ of water and collecting smaller amounts of garbage.
Limitations of electricity and water delivery do not affect the price. Price of water is 35,00 kn/m³. Price of electricity is 1,00 kn/kWh. One day berthing dues expire at 12:00 the next day.

       up to 10 m = 20,00 kn/m
from 10 to 15 m = 30,00, kn/m
from 15 to 19 m = 40,00 kn/m
from 19 to 29 m = 50,00 kn/m
from 29 to 40 m = 70,00 kn/m
  from 40 to 50 m = 100,00 kn/m
         above 50 m = 150,00 kn/m

Above stated dues are payed by vessels in full amount regardless of the approved way of berthing. Catamarans pay amount increased by 50 %.
Vessel on port anchorage with berthing system pays 70% of the berthing dues and on port anchorage without berthing system 50% of the berthing dues.
Payment at beginning of using the port or, exceptionally, by prior arrangement with the Porth Authority, through an authorized registered agent.

PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY
Draga 14, 22000 Šibenik, Croatia - Phone: 022 219852 - Fax: 022 219863 -
www.luskz.hr