Usluge Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada
k.usluga@skovacin.hr

SLUŽBA ZA KORISNIKE - upiti, dojave, prigovori, izmjene

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19), svoje pisane prijedloge upite, zamolbe, prigovore i sl. vezane uz uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada možete dostaviti osobno ili poštom na adresu KP Škovacin d.o.o. Rogoznica, Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica, telefaksom na 022 / 558 427, te na e-mail adresu: k.usluga@skovacin.hr


Rok za pisani odgovor na prigovor zaprimljen pisanim putem je 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.


PROMJENA PODATAKA KORISNIKA OBJEKTA


U slučaju da je na Vašoj nekretnini došlo do promjene vlasništva, a račun za uslugu naslovljen je na prethodnog vlasnika, molimo da nam dostavite Vaš OIB i dokumentaciju (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju) temeljem koje bismo Vas potvrdili kao korisnika naše usluge.


Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08), članak 5. stavak 1. točka 2, te članak 7., komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. obvezuje se da u svojim službenim evidencijama i kod razmjene podataka koristi osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika usluge. Vaš OIB možete dostaviti :


- Putem telefona ili telefaksa na 022 / 558 427
- Elektroničkom poštom na k.usluga@skovacin.hr
- Poštom na adresu Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
- Osobno svakim radnim danom do 15 h

Uz prigovor navedite i šifru korisnika (prvih pet znamenki poziva na broj odobrenja na nalogu putem kojeg uslugu plaćate), ili priložite presliku jednog od računa KP Škovacin d.o.o. za ovu uslugu, te OIB korisnika.