Usluge
k.usluga@skovacin.hr

Prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom(Narodne novine br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017, 84/19), Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske od 29. siječnja 2020. i članka 29. Statuta Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 9/09, 5/13, 13/13 –pročišćeni tekst i 2/18) Općinsko vijeće Općine Rogoznica na 17. sjednici od 30. rujna 2020.godine, donosi ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 05/20, str. 52).

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19, 14/20 - Rješenje USRH), članka 37. Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst, te Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 2/18, 2/20), Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi SUGLASNOST na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20)

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

Kako ispravno odvajati otpad - saznaj više ovdje

NAPUTAK ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA - PDF

GLOMAZNI OTPAD

Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad?  - pdf

 
Usluga preuzimanja zelenog otpada (granje, raslinje i sl.) naplaćuje se po cijeni od 187,50 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piaggio vozilu cca 1,70 m³. Ukoliko imate veće količine zelenog otpada, možete ga samostalno odložiti bez naknade, samo uz prethodnu najavu na telefon 022/558-427 ili elektroničkom poštom: k.usluga@skovacin.hr

Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.


Lokacije zelenih otoka u općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18

OPASNI OTPAD

Opasni otpad predstavlja veliku opasnost za okoliš. U opasni otpad ubrajamo lijekove, baterije, akumulatore, rabljeno motorno ulje, boje, lakove, otapala, elektronički otpad, različite kemikalije, pesticide, herbicide i sl. Baterije i akumulatore možete besplatno predati trgovinama u kojima ste ih kupili. Stare lijekove možete besplatno predati ljekarnama.

Besplatan odvoz elektroničkog otpada (veliki i mali kućanski aparati kao što su perilice, hladnjaci, kalkulatori, računala,televizori, videokamere, bušilice, termostati) mještani Općine Rogoznica mogu naručiti pozivom na broj telefona: 021/382-011, mobitela: 091/315-4000 (Tehnomobil Split) i besplatni broj telefona: 0800/444-110.

Za ostale vrste opasnog otpada obratite se tvrtki CIAN, tel. 021 / 540 190, http://www.cian.hr/

JAVNI POZIV za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila PIAGGIO PORTER S85LP-TRNCE C-226938 u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica

Škovacin d.o.o. Rogoznica 11. svibnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila Piaggio Porter S85LP-TRNCE C-226938, u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica. Specifikacije vozila, uvjete natječaja i ostale važne informacije pronađite putem poveznice:

JAVNI POZIV za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila PIAGGIO PORTER EFI 1300 C-215023 u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica

Škovacin d.o.o. Rogoznica 11. svibnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila Piaggio Porter EFI 1300 C-215023, u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica. Specifikacije vozila, uvjete natječaja i ostale važne informacije pronađite putem poveznice:
 

JAVNI POZIV za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila VOLVO u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica

Škovacin d.o.o. Rogoznica 11. svibnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila VOLVO, u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica. Specifikacije vozila, uvjete natječaja i ostale važne informacije pronađite putem poveznice:

JAVNI POZIV za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila IVECO u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica

Škovacin d.o.o. Rogoznica 11. svibnja 2022. godine objavljuje Javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju vozila Iveco, u vlasništvu Škovacin d.o.o. Rogoznica. Specifikacije vozila, uvjete natječaja i ostale važne informacije pronađite putem poveznice:
 
 

Obavijest o odvozu glomaznog otpada

Što sve spada u glomazni komunalni otpad? (pdf)

Glomazni otpad odvozi se od 01.10. do 31.05. 
 
ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada naplaćuje se sukladno cjeniku Davatelja usluge. U vremenskom periodu između 01.06. i 30.09. glomazni otpad nije moguće predati bez naknade budući da se radi o izvanrednom preuzimanju glomaznog otpada.
 
 
Molimo građane koji imaju priliku susresti se sa divljim odlaganjem bilo kakve vrste otpada ili sličnim situacijama da ih, ako su u mogućnosti, zabilježe fotografijom ili drugim načinom (podatke vozila, osobe koja prekršaj čini, kao i lokaciju izvršenja) i prijave prekršaj čim prije komunalnom redarstvu Općine Rogoznica, na 022 559 040, opcina.rogoznica@si.htnet.hr ili izvrše dojavu na adresu komunalnog poduzeća: k.usluga@skovacin.hr , info@skovacin.hr .
 

 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za 2022. godinu

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada za 2022. godinu - pdf 

Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ured trgovačkog društva Škovacin d.o.o. bit će zatvoren od 27. prosinca 2021. do 10. siječnja 2022. godine. 

Za hitne slučajeve i upite vezane uz odvoz glomaznog otpada ili grobne usluge, dostupan je kontakt 0912564390, tehnički rukovoditelj.

Svim korisnicima naših usluga želimo čestit Božić i uspješnu Novu 2022. godinu!

 

Hvala vam na razumijevanju!

Vaš Škovacin

 

 

Obavijest o novom načinu rada sa strankama, od 16.11.2021.

Sukladno uputama Vlade RH i Stožera civilne zaštite za sprječavanje širenja zaraze novim koronavirusom, Škovacin d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga da nastavlja poslovati i komunicirati sa strankama kanalima pošte, elektroničke pošte, telefona i telefaksa i te načine komunikacije prioritetno preporučuje svim svojim korisnicima. U slučaju nužnosti dolaska molimo da se najavite telefonom ili elektroničkom poštom.
Stranke koje pristupe uredima komunalnog poduzeća obvezne su poštivati sve mjere Stožera civilne zaštite RH koje su na snazi, pritom naglašavamo da osobe sa vidljivim simptomima Covid-19 (kašalj, povišena temperatura, opća iscrpljenost organizma i ostali) neće biti primljene, iz sigurnosnih razloga. Korištenje maski za lice koje prekrivaju dišne organe i korištenje sredstva za dezinfekciju ruku (osigurano na ulazu u naše prostorije) također je obvezno.
Od 16.11.2021., prilikom ulaska u službene prostorije Škovacin d.o.o., dužni ste predočiti na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07.00 - 15.00 h (izuzev državnim praznikom), dnevni odmor je od 10:00 do 10:30
Za sve upite možete nas nazvati na tel. / fax. 022 558 427.
e-mail: k.usluga@skovacin.hr, parking@skovacin.hr, groblja@skovacin.hr
Najnovije preporuke možete pratiti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na stranicama Vlade RH: koronavirus.hr, vlada.gov.hr, hzjz.hr
 

Novo specijalno komunalno vozilo za skupljanje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s nadogradnjom zapremnine 16 m³ putem sufinanciranja iz sredstava EU, u okviru poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, kod poziva: KK.06.3.1.18

Fond: Kohezijski fond; Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja; Tip natječaja: Otvoreni poziv

NAZIV PROJEKTA: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020”.

Referentni broj:  KK.06.3.1.18.0085

PODACI O KORISNIKU: ŠKOVACIN d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica

KRATAK OPIS PROJEKTA:

U travnju 2020.g., u sklopu javnog poziva “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada”, trgovačko društvo Škovacin d.o.o. prijavilo je projekt „Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica”. Svrha javnog poziva bila je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Odlukom o financiranju za projektni prijedlog (Uprave za programe i projekte EU, europske i međunarodne poslove pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja) komunalnom poduzeću Škovacin d.o.o.  dodijeljena su bespovratna sredstva za nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, prema KK.06.3.1.18.0085 - Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Rogoznica. 18. veljače 2021.g. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Maksimalni iznos prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda koji se dodjeljuje projektu je 996.200,00 HRK, a stopa sufinanciranja projekta je 85,0000000 %. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose maksimalno 1.172.000,00 HRK. Nakon provedenog postupka javne nabave vozilo je 01. srpnja 2021. godine isporučeno na adresu trgovačkog društva Škovacin d.o.o. Više fotografskih zapisa pronađite pod Opširnije>>

 
 

Pojačani odvoz reciklabilnog otpada tokom ljetnih mjeseci

Dakle, tijekom ljetnih mjeseci na određenim će se područjima prikupljanje razvrstanog (reciklabilnog) otpada odvijati jednom tjedno s korisničkog mjesta (s kućnog praga).
 
Također, ovim putem  obaviještavamo Korisnike da spremnike (120 litara) za razvrstani otpad (papir i plastika) mogu preuzeti ponedjeljkom, srijedom i subotom na području bivše vojarne Krušice i to u vremenskom razdoblju od 07:00 - 12:30 sati. Molimo da sa sobom ponesete osobnu iskaznicu i odrezak jednog starog računa za našu uslugu. Razvrstani otpad (papir i plastika) koji se nalazi u spremnicima OBAVEZNO se mora nalaziti u vrećicama, u protivnom se spremnici neće isprazniti.

Pronađite odmah ono što tražite - kako se lakše snaći na našim stranicama

https://skovacin.hr -> https://www.skovacin.hr/hr/usluge

U padajućem izborniku odaberite uslugu o kojoj želite znati više

FAQ - Često postavljana pitanja - prikupljanje, odvoz i odlaganje otpada

Poštovani korisnici!

S obzirom da smo uočili kako se pitanja vezana uz uslugu prikupljanja, odvoza i odlaganja otpada učestalo ponavljaju, zaključili smo da bi bilo korisno sakupiti sve korisne informacije na jednom mjestu i tako unaprijed odgovoriti na sva vaša pitanja. Mada su sve te informacije već dostupne na našim službenim stranicama, sjedinili smo najvažnije ovdje.

Također, molimo da obratite pozornost na obavijesti koje Vam dostavljamo na računima za uslugu, često upravo uz račune blagovremeno dostavljamo vrlo korisne informacije koje možete pronaći i na našem webu.

Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad? - pdf

Odlaganje reciklabilnog, glomaznog i drugog otpada,rasporedi odvoza različitih vrsta otpada, raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta, zamjene spremnika, gdje i kako prijaviti divlja odlagališta, cjenik i sve ostalo što nas najčešće pitate možete pronaći u ovom članku, pod Opširnije >>

Rogoznica, 08.06.2021.

Obavijest o novom načinu rada sa strankama, od 28.11.2020., za vrijeme trajanja mjera Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

Sukladno uputama Vlade RH i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škovacin d.o.o. obavještava korisnike svojih usluga da nastavlja poslovati i komunicirati sa strankama kanalima pošte, elektroničke pošte, telefona i telefaksa. U iznimnim slučajevima, i uz pokazanu opravdanost, Škovacin d.o.o. stranke će primati isključivo uz prethodnu telefonsku ili e-mail najavu.

Stranke koje pristupe uredima komunalnog poduzeća obvezne su poštivati sve mjere Stožera civilne zaštite RH koje su na snazi, pritom naglašavamo da osobe sa vidljivim simptomima Covid-19 (kašalj, povišena temperatura, opća iscrpljenost organizma i ostali) neće biti primljene, iz sigurnosnih razloga.

Korištenje maski za lice koje prekrivaju dišne organe i korištenje sredstva za dezinfekciju ruku (osigurano na ulazu u naše prostorije) također je obavezno.

Za sve upite možete nas nazvati na tel. / fax. 022 558 427.
Radno vrijeme: ponedjeljak - petak 07.00 - 15.00 h (izuzev državnim praznikom), dnevni odmor je od 10:00 do 10:30 h
e-mail:
k.usluga@skovacin.hr
parking@skovacin.hr
groblja@skovacin.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Najnovije preporuke možete pratiti na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i na stranicama Vlade RH
koronavirus.hr, vlada.gov.hr, hzjz.hr

 U Rogoznici, 28. studenog 2020. godine

Obavijest o početku primjene Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica, od 01.01.2021. godine

Komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. Rogoznica ovim putem obavještava sve korisnike da, počevši od prvog dana 2021. godine, započinje s primjenom novog načina obračuna usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica. Dotad se obračun vrši po aktualnom cjeniku.

Na temelju članka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpada (Narodne novine, br. 94/13 i 73/17, 14/19, 98/19), članka 19. stavka 3. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine, br. 50/17, 84/19, 14/20 - Rješenje USRH), članka 37. Odluke o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20) te članka 36. Statuta Općine  Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 09/09, 5/13, 13/13 - pročišćeni tekst, te Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 2/18, 2/20), Općinska načelnica Općine Rogoznica donosi SUGLASNOST na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

S novim cjenikom i odlukom možete se upoznati klikom na:

Odluka o načinu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Općine Rogoznica, br. 5/20)

i  

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Rogoznica.

NAPUTAK ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA - PDF

Kako ispravno odvajati otpad?

Više od dvije trećine stvari koje bacamo u smeće mogu se reciklirati, stoga je nužno reciklirati baš sve što možemo, jer su posljedice zagađivanja okoliša možebitno dugoročne. Papirnatim maramicama potrebna su dva do četiri tjedna da se razgrade, a ostacima jabuke dva mjeseca. Filteru cigarete i vunenoj čarapi potrebno je do pet godina, metalnoj konzervi 50 godina, odbačenim automobilskim gumama ili tenisicama u prirodi treba i više od 50 godina, a plastičnim bocama i više od 400 godina. Prema Službi za istraživanje Europskog parlamenta prosječno se svake godine u more baci između 4,8 i 12,7 milijuna tona plastike. Plastični otpad se s godinama raspada i tako nastane mikroplastika – plastični materijal dimenzija manjih od pet milimetara, koji ribe i ostale morske životinje često zamijene za hranu. Posljedice su ugibanje morskih životinja, ali i ulazak mikroplastike u prehrambeni lanac koji uključuje i ljude.
Odvojeno treba prikupljati sljedeće otpadne materijale: papir, staklo, plastiku, metal, tekstil, bio-otpad te građevinski, glomazni i EE (električni i elektronički) otpad.

Lokacije zelenih otoka u Općini Rogoznica: https://skovacin.hr/komunalno-poduzece/zeleni-otoci-18

Naputak za razvrstavanje otpada - pdf

Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad? - pdf

Kamo i kako odložiti otpadna vozila i gume, opasni, građevinski i ostale vrste reciklabilnog otpada saznajte u članku.

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada / Mixed Municipal Waste Collection Schedule

Od 01. listopada 2020. započeti će preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika, a varijabilni dio računa ovisiti će o mjesečnom broju pražnjenja spremnika svakog pojedinog korisnika.

Molimo da na dane odvoza miješanog komunalnog otpada iznesete spremnik do 05:00 h ujutro pred objekt ili do najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup. Spremnike uklonite s mjesta preuzimanja istog dana, odmah nakon preuzimanja spremnika. Vreće koje se budu nalazile izvan (za njih predviđenih) spremnika neće se odvoziti. Raspored odvoza i dodatne informacije pronađite u članku.

--------------------------------------------------------------

Mixed municipal waste collection at the users' billing sites will commence on October 1st 2020. The variable billing fee will depend on the number of monthly waste collections for each billing site individually.
Please, bear in mind that waste bins are to be set outside the billing site no later than 5:00am on scheduled collection day. Consequently, they are to be removed from the collection point the same day, immediatelly after the collection. Bags of waste  that are left outside the bins will not be collected as all waste should be presented in a bin. Please see the schedule and additional instructions in the article.

NEPROPISNO ODLAGANJE GLOMAZNOG OTPADA

Što je sve krupni (glomazni) komunalni otpad? - pdf

Škovacin d.o.o. Rogoznica na ovaj način podsjeća sve svoje korisnike na pravo besplatnog, ali i obvezu adekvatnog zbrinjavanja glomaznog otpada kako bi se izbjegli prizori njegova nekontroliranog i nepropisnog odlaganja na javno prometnim površinama i ostalim površinama koje nisu namijenjene za odlaganje otpada. 

ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta ili najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup, glomazni i/ili zeleni otpad volumena do 7 m³, u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada i zelenog otpada (granje, raslinje i sl.) naplaćuje se po cijeni od 187,50 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piaggio vozilu cca 1,70 m³ i po cijeni od 625,00 kuna (500,00 kuna +PDV) po spremniku od 7 m³. U vremenskom periodu između 01.06. i 30.09. glomazni otpad nije moguće predati bez naknade budući da se radi o izvanrednom preuzimanju glomaznog otpada. Ukoliko imate veće količine zelenog otpada, možete ga samostalno odložiti bez naknade, samo uz prethodnu najavu na telefon 022/558-427 ili elektroničkom poštom: k.usluga@skovacin.hr

Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.

Odlaganje građevnog, krupnog, opasnog ili sl. otpada na javnim površinama nije dozvoljeno. Također, takvo ponašanje je neprihvatljivo, neodgovorno, nerazborito i kažnjivo. Navedeno, osim što je estetski i higijenski problem, predstavlja i veliki problem prilikom organizacije posla s obzirom da je teško pretpostaviti gdje će nas što dočekati, a onda to znači možebitnu dodatnu upotrebu radne snage, opreme i vozila te, nažalost, moguće kašnjenje u redovnom obavljanju djelatnosti sakupljanja i prijevoza otpada.

Molimo građane koji imaju priliku sresti se sa divljim odlaganjem bilo kakve vrste otpada ili  sličnim situacijama da iste, ako su u mogućnosti, zabilježe fotografijom ili drugim načinom (podatke vozila, osobe koja prekršaj čini, kao i lokaciju izvršenja) i prijave prekršaj čim prije komunalnom redarstvu Općine Rogoznica, na 022 559 040, opcina.rogoznica@si.htnet.hr ili izvrše dojavu na adresu komunalnog poduzeća: k.usluga@skovacin.hr , info@skovacin.hr .

Korisnike usluge svakako podsjećamo i da odvajaju različite vrste otpada i odlažu ih u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Lokacije potražite OVDJE.

 

Obavijest o odgađanju početka prikupljanja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika

Uprava Društva Škovacin d.o.o., u suradnji i dogovoru s Općinom Rogoznica, zajednički donosi mjeru odgađanja početka prikupljanja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu svakog pojedinog korisnika, koja je bila predviđena od 01.04.2020., a u nastojanju da se ograniči i smanji rizik prijenosa bolesti COVID-19, uzrokovane koronavirusom.
Korisnike javne usluge molimo da miješani komunalni otpad do daljnjeg odlažu, kao i dosad, u velike spremnike postavljene na javnoj površini
.
Usluga na način koji podrazumijeva preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu svakog pojedinog korisnika bit će uspostavljena čim se za to ostvare uvjeti.

O prestanku važenja ove mjere i možebitnim izmjenama korisnici usluge bit će pravovremeno obaviješteni putem internetske stranice pružatelja usluge: www.skovacin.hr

Zahvaljujemo na razumijevanju. 

                                                                                                                                                                                  Škovacin d.o.o.

Obavijest o promjenama u radu sa strankama, od 16.03.2020.

OBAVIJEST

Sukladno naputku Stožera civilne zaštite po pitanju suzbijanja širenja koronavirusa, službe Škovacin d.o.o., od 16. ožujka 2020. do daljnjega prestaju s primanjem stranaka. Djelatnici će i dalje biti dostupni za radnog vremena, na broj telefona 022/558-427 i e-mail adresama: k.usluga@skovacin.hr, parking@skovacin.hr, groblja@skovacin.hr, riva@skovacin.hr

16. ožujka 2020.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 Škovacin d.o.o.

NOTICE

In accordance with the National Civil Protection Directorate's instructions, regarding the suppression of the coronavirus spread, Škovacin Ltd's offices will be closed to the public for in-person communication, starting March 16th until further notice. You can reach us during office hours, by phone 00385.22.558.427 and e-mail: k.usluga@skovacin.hr, parking@skovacin.hr, groblja@skovacin.hr, riva@skovacin.hr

March 16, 2020

                                                                                                                                                                                  Škovacin Ltd.

Korisne poveznice:

Brojeve dežurnih teritorijalno nadležnih epidemiologa možete naći ovdje

Koronavirus – najnovije preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public, World Health Organization

Plaćajte svoje račune bez naknade - isključivo u poslovnicama Hrvatske pošte

Komunalnu uslugu prikupljanja, prijevoza i zbrinjavanja otpada možete platiti bez naknade u svim poslovnicama Hrvatske pošte  na području Šibensko-kninske županije.

Hrvatska pošta d.d. poslovnica Rogoznica nalazi se na adresi Obala kneza Domagoja BB.