Usluge Parkirališta

Rezervacija parkirališnog mjesta

Na javnim parkiralištima mogu se davati na uporabu rezervirana parkirališna mjesta, i to isključivo u ZONI 2, u ulicama Trogirska, Zadarska i Don Ivana Jurčeva.

Pravo na korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ostvaruju:
- sve fizičke, pravne osobe, iznajmljivači (turističkog smještaja) i obrti čije je prebivalište ili sjedište isključivo u ulicama na Otoku, u starom dijelu mjesta Rogoznica, uz plaćanje naknade u iznosu od 1.500,00 kuna.


Rezervacija parkirališnog mjesta s iznosom naknade od 1.500,00 kuna vrijedi od 15.05. do 30.09., odnosno od dana sklapanja Ugovora o najmu do 30.09. iste kalendarske godine.

Rezervirana parkirališna mjesta odobrava Jedinstveni upravni odjel za komunalne poslove Općine Rogoznica.
Odobrenje se izdaje na pisani Zahtjev korisnika na vremenski period od 15.05. do 30.09., odnosno od dana izdavanja Odobrenja do 30.09.
Zahtjev mora biti dostavljen u pisanom obliku, s kratkim obrazloženjem i brojem potrebnih parkirališnih mjesta, te predan radi urudžbiranja u Jedinstveni upravni odjel za komunalne poslove Općine Rogoznica, Obala hrvatske mornarice 17, i dostavljen na znanje Upravi parkirališta, Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica.


Iznimno, izmjenom prometnih okolnosti, Odobrenje iz stavka 2. ovog članka može trajati kraće od navedenog vremenskog perioda, s tim da se korisniku osigura drugo parkirališno mjesto, sukladno mogućnostima u danom vremenu.


Fizičke osobe mogu zatražiti Odobrenje za rezervaciju jednog (1) parkirališnog mjesta unutar jedne kalendarske godine.
Pravne osobe, iznajmljivači turističkog smještaja i vlasnici obrta mogu zatražiti Odobrenje za rezervaciju najviše tri (3) parkirališna mjesta unutar jedne kalendarske godine.


Na temelju Odobrenja za rezervirano parkirališno mjesto sklapa se Ugovor o najmu, nakon čega Upravitelj parkirališta postavlja mehaničku parkirališnu barijeru na predmetno mjesto. Ugovor o najmu rezerviranog parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapaju Korisnik i Upravitelj parkirališta – Škovacin d.o.o.

Zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto preuzmite ovdje (PDF 0,37 MB)

Rogoznica, 14.04.2021. godine