Komunalno poduzeće Škovacin - Rogoznica
k.usluga@skovacin.hr

Promjena podataka

 

U slučaju da je na Vašoj nekretnini došlo do promjene vlasništva, a račun za uslugu naslovljen je na prethodnog vlasnika, molimo da nam dostavite Vaš OIB i dokumentaciju (vlasnički list, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju) temeljem koje bismo Vas potvrdili kao korisnika naše usluge.


Prema Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08), članak 5. stavak 1. točka 2, te članak 7., komunalno poduzeće Škovacin d.o.o. obvezuje se da u svojim službenim evidencijama i kod razmjene podataka koristi osobni identifikacijski broj (OIB) korisnika usluge. Vaš OIB možete dostaviti :


- Putem telefona ili telefaksa na 022 / 558 427
- Elektroničkom poštom na k.usluga@skovacin.hr
- Poštom na adresu Obala kneza Domagoja 54, 22203 Rogoznica
- Osobno svakim radnim danom do 15 h

UZ SVE PISANE DOPISE NAVEDITE I ŠIFRU KORISNIKA (prvih pet znamenki poziva na broj odobrenja na nalogu putem kojeg uslugu plaćate), ili PRILOŽITE PRESLIKU JEDNOG OD RAČUNA od KP Škovacin d.o.o. za ovu uslugu.